Faste medlemsrabatter

  • Drivstoffrabatten på 72 øre per liter gjelder til og med 31. oktober 2017 på Esso- og Esso Express-stasjonene
  • Parafin og fyringsolje: 20 øre pr. liter i tillegg til gjeldende markedspris. Ring din lokale forhandler på gratis grønt nummer.

Alle priser er inkludert mva.

Betingelser:

Medlemsrabatt på drivstoff gis ved følgende betalingsmåter, benytt det alternativet som passer;

  • Registrering av Coop medlemskort sammen med kontant betaling.
  • Registrering av Coop medlemskort sammen med betaling med et BankAxept-kort.
  • Registrering av Coop MasterCard eller Coop medlems- & betalingskort sammen med kontant betaling, eller med et BankAxept-kort (inne).
  • Betaler du med Coop MasterCard eller Coop medlems- & betalingskort registreres rabatten samtidig.

En oppnår ikke noen form for medlemsrabatt uten bruk av Coop medlemskort, Coop medlems- & betalingskort eller Coop MasterCard. Rabatten du får hos Esso samles opp og overføres til din medlemskonto en gang i året. Summen blir m.a.o. ikke fratrukket direkte ved betaling av drivstoff.

Medlemsrabatten kan ikke kombineres med andre rabatter, og coop medlemskort kan ikke benyttes sammen med et kredittkort for å oppnå medlemsrabatt.

Medlemsrabatten gjelder ikke avgiftsfri diesel.
Det er per i dag ikke mulig å bruke medlemskort via app for å registrere bonus