Målet til Coop er klart: Kast null! Her er tiltakene Coop gjør for å redusere matsvinn.

Coop reduserer matsvinn

Målet til Coop er ambisiøst: Det skal ikke være noe matsvinn fra kjeden i det hele tatt. Alle varer skal selges eller gis bort før utløpsdato.

I Norge kastes det hvert år over 350 0000 tonn mat til en verdi av 20 milliarder kroner. 61 prosent av dette er det forbrukerne som står for. Dagligvarebutikkene kaster 17 prosent, industrien 21 prosent og grossistleddet 1 prosent.

– Matkasting er stort problem, både etisk, økonomisk og med tanke på miljøet. For å lykkes med å endre dette må leverandører, industri, veldedige organisasjoner, myndigheter, konkurrenter og forbrukere spille på lag, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

I 2010 var Coop med å etablere ForMat, matbransjens felles prosjekt for å redusere matsvinn. Dette arbeidet kulminerte med en bransjeavtale med myndighetene som ble signert i 2017. Denne forplikter alle aktører til å bidra til å redusere matsvinn i verdikjeden med minst 50 prosent innen 2030.

NULL-VISJON FOR KASTING AV MAT

Coop tar matsvinn på alvor, og derfor har de etablert en null-visjon. Det betyr at det rett og slett ikke skal kastes mat i det hele tatt, noe som innebærer at alle varer skal selges eller gis bort før utløpsdato.

– Null-visjonen gjelder alle Coops butikker og i hele verdikjeden. Vi vet det blir en utfordring, men vi mener en så tydelig ambisjon er det rette, sier miljøsjefen.

For å klare å nå målet har Coop satt i gang en rekke tiltak.

DETTE GJØR COOP FOR Å IKKE KASTE MAT

 

✅Varer med kort tid igjen av holdbarheten er fullgode produkter, som bør brukes i stedet for å kastes. Derfor priser alle Coops butikker disse ned med 40 prosent. Dette betyr dessuten at du som forbruker kan gjøre mange gode kjøp.

✅ Varer som ikke kan selges, skal utnyttes best mulig. Coop har inngått en avtale med Norsk Gjenvinning som sikrer at overmoden frukt, visne grønnsaker og andre ikke-salgbare varer blir til dyrefôr, gjødsel eller råstoff for biogassproduksjon.

✅ Det aller viktigste tiltaket for å unngå matsvinn i butikk, er å ha riktig mengde varer til enhver tid. Ved hjelp av kundeinnsikt og prosjektet Optimal bestilling får butikkene stadig mer korrekt mengde og type varer.

✅ Coop var med å opprette Matsentralen Oslo – en mottakssentral for overskuddsmat som blir formidlet til vanskeligstilte. I dag støtter og samarbeider Coop med både Matsentralen Oslo og andre matsentraler i Norge, både økonomisk og gjennom å levere overskuddsmat.

✅ I tillegg er det i dag mange butikker som gir bort overskuddsmat til veldedige formål. Et eksempel av mange er Coop Prix i Hausmannsgate som donerer alt de ikke får solgt til Evangeliesenterets kontaktsenter i Oslo.

✅ Bedre emballasje er også en viktig del av Coops null-visjon.  I samarbeid med Coop i Sverige, Danmark og Finland arbeides det derfor nå med å forbedre emballasjen på Coops egne merkevarer. Et viktig kriterium er at emballasjen kan gjenvinnes og brukes på nytt. 

TILTAKENE FUNGERER

I løpet av 2017 solgte Coop mat til redusert pris til en opprinnelig utsalgspris på nærmere 1 milliard. Denne maten ville alternativt blitt kastet.

– Nedprising av datovarer er det mest synlige tiltaket vi gjennomfører, og er blitt populært blant kundene våre, men det er summen av mange tiltak som virkelig bidrar til å redusere matsvinnet, forteller Lutnæs.

De viktigste tiltakene er nå på plass, og butikkene reduserer svinnet.

– Men vi er ikke i mål, så mer av det som allerede er i gang vil være viktig. Et spennende tiltak vi lanserer nå er nye typer småbrød med lengre holdbarhet. Ved siden av frukt og grønt er brød den kategorien med mest svinn, så denne type produktutvikling er viktig, sier miljøsjefen.

KAST NULL

Ettersom det er hjemme hos kundene at brorparten av matkastingen skjer, omfatter Coops visjon om null matkasting også kundene. Et eksempel på dette er Extras lansering av konseptet Kast null på Extras nettsider. Her får leseren tips og råd som vil hjelpe dem med å kaste mindre mat. 

– Her får du blant annet kunnskap om hvordan mat skal oppbevares best mulig, hvordan du vurderer matens kvalitet, og selvfølgelig mange spennende oppskrifter som forhåpentlig vil inspirere til å bruke maten man har i hus før man kjøper ny, forteller Lutnæs.