Få bonus når du bruker handlenett hos Extra

Hos Extra kan du kjøpe handlenett som gir deg som medeier i Coop gjenbruksbonus hver gang du handler!

– I Coop er vi opptatt av reelle miljøtiltak. Sannsynligvis ligger det flere tusen nokså ubrukte handlenett i skuffer og skap rundt om i landet. Coop ønsker at handlenettene folk kjøper skal bli brukt, og vi gir derfor medlemmene 1 krone i gjenbruksbonus når de gjenbruker nettene, sier miljøsjef i Coop Knut Lutnæs.

«Coop rydder Norge» forenklet i vår strandryddingen for mer enn 30 000 frivillige.

– Nå ønsker vi å gjøre det enklere å bruke mindre plast, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

Bonus for gjenbruk

Coop lanserte i 2018 Coops emballasjestrategi. Coop skal kutte bruken av fossil plast med 25 prosent, og ved økt grad av resirkulerte og gjenvinnbare materialer sette en ny standard i dagligvarehandelen.

– Bærekraft har en naturlig og sentral plass i Coop. Vi er eid av kundene og har derfor et ansvar for å ta våre medlemmers bekymringer knyttet til plastforbruk og plastforsøpling på alvor. Vi er opptatt av å gjøre reelle tiltak, og innførte i 2018, i tillegg til å kutte 25 prosent plast, gjenbruksbonus på bruk av handlenett, sier Lutnæs.

I praksis betyr dette av handlenettet får to strekkoder. En for kjøp, og en for gjenbruk. På den måten kan kundene få bonus også i selvskanningskassene.

– I tråd med Coops emballasjestrategi er handlenettene fremstilt av fornybare råvarer. Plasten er laget av sukkerrør, og er det mest miljøvennlige alternativet på markedet i dag. Handlenettene kan brukes mange hundre ganger og gjenvinnes som vanlig plast når de er utslitt, sier Lutnæs.

Slik fungerer bonusen: 

 • 1 krone i gjenbruksbonus ved bruk av handlenettet

Coops emballasjestrategi:

 1. Vi skal redusere bruken av plast. 
  Vi skal redusere bruken av oljebasert plast med 25 prosent innen 2025. Vi skal oppnå dette ved å fase ut engangsprodukter basert på plast, kutte unødvendig emballasje og ved å benytte fornybart og gjenvunnet materiale.
 2. Vi skal ha materialgjenvinnbar emballasje. 
  Emballasjen på Coops unike varer skal kunne gjenvinnes og brukes til nye materialer.  
 3. Vi skal bruke resirkulerte emballasjematerialer. 
  Emballasjen på Coops unike varer skal så langt det er mulig produseres av resirkulerte materialer.
 4. Vi skal bruke fornybare emballasjematerialer. 
  Vi skal bruke fornybare råvarer på emballasjen til Coops unike varer.
 5. Vi bruker ikke skadelige kjemikalier. 
  Emballasjen på Coops unike varer skal ikke inneholde skadelige kjemikalier.
 6. Vi skal ha emballasje som bidrar til vår null-visjon for kasting av mat. 
  Coop skal forbedre og utvikle emballasje for å redusere matsvinn, i tråd med vår null-visjon for matsvinn.