Økologisk jordbruk: Epler i et trau Foto: iStock

Slik blir økologisk frukt og grønt produsert

Lurer du på hva som egentlig kjennetegner produksjonen av økologisk frukt og grønnsaker? Da bør du lese videre!

Storming rundt temaet til tross, de siste årene har salget av økologisk mat tatt av i norske dagligvarebutikker. I år har salget av økologisk mat økt med hele 22 prosent sammenliknet med samme periode i 2015. Og ifølge en rapport fortsetter utviklingen i samme retning resten av 2016, skriver Regjeringen.

Extra hører på forbrukernes ønsker, og har derfor over 400 økologiske produkter i sortimentet. I midten av september lanserte vi massevis av nye øko-varer, blant annet økologisk soya-pasta uten gluten, økologiske frosne rundstykker og økologisk ferskt solsikkebrød.

 

I tillegg til økologiske fersk- og tørrvarer, har Extra et stort utvalg økologisk frukt og grønt. Og det lanseres stadig flere nyheter. 

Hvis du lurer på akkurat hva som gjør frukt og grønt økologisk, bør du lese videre. 


Foto: iStock

Forebyggende arbeid

Økologisk jordbruk skiller seg fra konvensjonelt jordbruk på flere måter. Mest kjent er kanskje at det ikke brukes kjemisk- syntetiske sprøytemidler i økologisk produksjon. 

Kari Marte Sjøvik er rådgiver på næringspolitisk avdeling i Bondelaget, og kan fortelle at forebyggende arbeid derfor er svært viktig innen økologisk jordbruk.

- Siden man ikke kan bruke sprøytemidler, er det aller viktigste prinsippet i økologisk jordbruk at man hele tiden skal unngå situasjonene der man vanligvis må sprøyte, for eksempel ved fremvekst av ugress eller plantesykdommer, forteller Sjøvik.

Regine Andersen er daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, og forteller at økologisk frukt og grønt derfor knapt inneholder rester av kjemisk- syntetiske sprøytemidler. 

- De sjeldne funnene man har gjort forklares med drift med vind og regn fra konvensjonelle gårder, sier Andersen. 

Mekanisk og termisk

Kari Marte Sjøvik i Bondelaget forteller at økobønder har flere metoder for å få bukt med ugress.

- For å unngå at ugresset tar overhånd kan bøndene harve, som vil si at man fysisk fjerner smått ugress før det rekker å vokse seg stort. Økologiske bønder kan også svi ned ugresset før grønnsakene har rukket å spire over jorden. Dette kalles termisk ugressfjerning, forteller Sjøvik.

Til sammenligning er det ikke like nødvendig å ta ugresset med én gang i konvensjonelt jordbruk, siden man der etterhvert kan ty til sprøytemidler for å få bukt med problemet. 

Gjødsel og vekstskifte

Vekstskifte er en annen måte å unngå ugress på i økologisk jordbruk: Mens man i konvensjonelt jordbruk gjerne dyrker det samme år etter år, byttes avlingen i økologisk jordbruk årlig ut med noe nytt. 

- Økobønder kan dyrke poteter ett år og kål et annet. Vekstskifte er med på å forebygge sykdomsorganismer fra å bli utbredt, og du hindrer samtidig ugress fra å vokse opp, sier Sjøvik i Bondelaget. 


Foto: iStock

Et annet kjennetegn ved økologisk jordbruk er at det brukes organisk gjødsel istedenfor kunstgjødsel.

- I økologisk jordbruk gjødsler man jorden mer enn plantene, siden fruktbar jord er ekstremt viktig for økologisk jordbruk. Har du ikke god jord, får du dårlig resultater, forteller daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen. 

Mens kunstgjødsel er lett oppløselig og tas raskt opp av plantene, er organisk gjødsel først og fremst næring til de mange mikroorganismene i jorda som gjør den fruktbar og gir sunn plantevekst. 

- Plantene er også avhengig av en viss temperatur for å klare å ta opp næringsstoffene. Derfor er norske økovarer gjerne senere i butikk enn norske råvarer fra konvensjonelt jordbruk, forteller rådgiver i Bondelaget, Kari Marte Sjøvik. 

Rovdyr

I konvensjonelt jordbruk kan bøndene benytte seg av sprøytemidler for å bli kvitt skadedyr. Dette er strengt forbudt i økologisk jordbruk. Derfor må økobønder benytte seg av andre hjelpemidler for å bli kvitt uønskede småkryp.

- I veksthus bruker bøndene gjerne duftstoffer som tiltrekker og fanger uønskede insekter. Bøndene kan også sette ut rovdyr, altså insekter som spiser andre insekter. Et eksempel på dette er rovmidd, forteller rådgiver Sjøvik. 

Enkelte bønder legger også filtduker over avlingene sine for å fysisk forhindre skadedyr fra å komme nær avlingene sine. 

- Dette er forøvrig en teknikk flere kommersielle bønder har begynt å benytte seg av. Derfor snakker vi om at økologisk landbruk kan ha en overføringsverdi til konvensjonell produksjon, fortsetter Sjøvik.