Fordi hver pose teller

– Vi er veldig stolte av at vi i Extra nå får våre helt egne papirposer, sier Lena H. Jensen, Konsept og Prosjektsjef i Extra. Nå blir det ikke lenger papirposer med Coop-logo, men Extra-logo for Extra butikkenes kunder.

I over ti år har Coop hatt papirposer i sine butikker, og solgte i fjor nærmere 200 000 papirposer. I tillegg ble det solgt over 100 000 bærenett! Det er en vekst på nesten 10 % fra 2016.

Nå håper konsept og prosjektsjefen i Extra at 2018 blir et enda bedre vekstår for de plastfrie alternativene.

Flere tiltak

Plastsøppel er et stort problem i verden, og mye ender opp i havet. Norge er pålagt av EU å redusere bruken av plastbæreposer. Her gjør Extra, sammen med resten av Coop, flere tiltak.

Coop er aktivt med i utviklingen av tiltak som skal sikre at Norge tilfredsstiller kravet om redusert plastposeforbruk.

Coop er også aktivt med i etableringen av Handelens Miljøfond, som skal sørge for at 50 øre per plastpose skal gå til miljøtiltak, som for eksempel opprydding av plastsøppel i havet. Fondet skal også bidra til forskning og utvikling og bedre renovasjonsløsninger.

– Vi skal legge til rette for at kundene har alternativ til plastposen og oppfordrer kundene til å bruke plastposen flere ganger eller benytte handlenett, slik at forbruket av plastposer går ned. Papirposen kan også brukes flere ganger, sier Lena H. Jensen i Extra.

– For å nå målet om kraftig reduksjon i hvor mange bæreposer i plast vi bruker i Norge, trenger vi hjelp av kundene våre, sier hun.

– Vi håper kundene benytter handlenett eller papirposer til varene sine.

 

Ikke nok med det

For å gjøre noe med selve plastposene, tester Extra en pose med 50 % returmateriale. Dette gjøres også med tanke på økt fokus på bærekraft i Coop generelt, og Extra ønsker å være tidlig ute med mer miljøvennlige løsninger.

– Her tester vi nå først i butikkene Extra Langhus og Extra Auli, forteller konsept og prosjektsjefen.

Det jobbes også med en mer miljøvennlig og nedbrytbar plastpose til frukt og grønt, denne testes allerede i mai. I sommer vil det også komme papirposer til frukt og grønt.

Disse posene vil komme i to varianter; én som kunden kan pakke varene sine i, og en pose med hank som butikk kan pakke frukt i.