Finn plass til platting

Har du funnet din plass i solen, men mangler et godt sted å sitte? Platting gir muligheter for nye uterom.

Snekker Tore Kronstad har nylig anlagt flere plattinger rundt sitt nye hus. Han synes platting gir fine sitteplasser der huset har vinkler og hjør- ner, både foran og bak huset, som kan utnyttes i le for vær og vind. Det er ikke store plassen som skal til for å skape ekstra uterom for både sitteplass og lekeplass.
– Platting av tre er en fin variasjon til brostein og heller, eller grus og plen, og det blir litt mindre gress å klippe, legger snekkeren til. Han har slått siste spikerslag i sine plattinger, og deler gjerne noen tips.
Kronstad anbefaler å finne ut hvor du ønsker sitteplassen, og hva du vil bruke den til. Da er du ett skritt nærmere en ny uteplass. Det er noen hensyn du må ta før du setter i gang å legge platting.

Slik gjør du det:

  1. Det er viktig å tenke på underlaget. Du kan gjerne bygge en platting av impregnerte materialer rett på bakken, men da bør det være drenerende masser under, ofte pukk eller grus. Blir plattingen lagt direkte på jord vil den råtne i løpet av få år.
  2. Sjekk at underlaget er plant. Lag plattingen i vater. Regnvann blir drenert gjennom sprekker mellom terrassebordene.
  3. Det finnes mange varianter av terrassebord. Velger du furu impregnert, som er den vanligste sorten, bør denne behandles med olje eller beis. Sørg for at bor- dene er tørre før behandling. Det kan være lurt å la plattingen stå til over sommeren før du beiser eller maler.
  4. Andre varianter av terassebord er royal impregnert og kompositt, som er blitt veldig populære de siste årene.

Slik går du frem:

  1. Rett underlaget nøye.
  2. Bruk gjerne bjelker av 48x98 på grusen.
  3. Lag en ramme av bjelkene.
  4. Sjekk vinkler/ diagonaler.
  5. Legg bordene tett. Normalt sett er disse fuktig når de kommer fra butikk og vil raskt krympe noen millimeter i bredden.
  6. Skal du montere rekkverk så sørg for å ha en plan med tanke på innfesting av stolper for dette. Det er en fordel å bruke impregnerte materialer også til rekkverk.

For flere tips og råd, last ned Coop Medlem Bygg & Bolig 2015 her