Coop Barneforsikring

- gir økonomisk trygghet hvis en ulykke inntreffer
- gir økonomisk førstehjelp ved noen sykdomsdiagnoser

Hvert år skades ca. 100 000 barn under 15 år i ulykker. Bare to av ti barn er ulykkesforsikret, mens nesten halvparten av foreldrene tror at barna er godt forsikret gjennom barnehage og skole.
Alle forsikrer vi bilen og huset, men hva med barna? Coop Barneforsikring kan tegnes for barn mellom 3 måneder og 18 år.

For kun kr 54 per måned får du Coop Barneforsikring for ditt barn

Ønsker du å kjøpe Coop Barneforsikring ring  23 31 54 40

Dette dekker Coop Barneforsikring:

Ved varig medisinsk 
invaliditet, fra 1 – 50 %, som 
følge av en ulykkesskade
Forsikringssum 
kr 1 000 000*
Ved varig medisinsk invaliditet, 
fra 51-100 %, som følge av 
en ulykkesskade
Erstatningsbeløpet 
er kr 2 000 000
Behandlingsutgifter etter en
ulykkesskade
Inntil kr 25 000
Ved sykehusinnleggelse 
som følge av ulykkesskade, 
fra 8. dagen barnet er 
innlagt på sykehus
Kr 250 per dag 
i inntil 365 dager
Engangsutbetaling per 
diagnose ved kreft, diabetes 
eller leddgikt
Kr 50 000
Dødsfall Kr 50 000

*(Prosentvis erstatning: Eks. 25 % varig medisinsk invaliditet = kr 250 000 i erstatning)

Komplette vilkår for Coop Barneforsikring

Ulykkesforsikring for mor og far, 
Se også Coops medlemsforsikring

Meld skade

Om ulykken er ute, ber vi deg laste ned skademeldingsskjemaet og fylle det ut så fullstendig som mulig.

Utfylt skjema med vedlegg skal sendes til:
   
ACE European Group Limited
Postboks 1734 Vika
0121 Oslo
E-post: aceskadeavd@acegroup.com

Last ned skademeldingsskjema