Vi kan tilby enkelte tilleggstjenester til ditt Coop Mastercard. 

Tilleggskort

Utnytt ditt Coop Mastercard enda bedre ved å bestille tilleggskort til en av dine nærmeste, som samboer eller ektefelle. 

Dere får da hvert deres kort, men får tilsendt én felles faktura. Det kan være praktisk at du og din nærmeste har hvert deres kort. Da trenger du ikke være med for å handle. Fakturaen vil vise hva som er brukt på hvert av kortene og dere har like god kontroll over deres personlige økonomi.

Tilleggskortet kommer under samme kredittgrense som den du har i dag. Som hovedkortinnehaver er du ansvarlig for bruk av tilleggskortet. Tilleggskortsøker må være over 18 år. 

En person kan kun ha ett Coop Mastercard, enten hovedkort eller tilleggskort. Det er med andre ord ikke mulig å ha både hovedkort og tilleggskort registrert på samme person.

Bestilling av Coop Mastercard tilleggskort

Overføring av saldo

Ønsker du å overføre annen kredittkortgjeld til ditt Coop Mastercard? Har du utestående gjeld på andre kredittkort, kan det være smart å samle alt på et sted. Benytt skjemaet:

Overføring fra annet kredittkort.

Kalkulatorer

Beregn hva betalingsutsettelsen koster deg med kalkulatoren her

Beregn kostnadene ved ønsket kjøp med Coop Mastercard her