Coop Medlemsforsikring

- Gir økonomisk trygghet hvis en ulykke inntreffer

Har du sikret deg hvis ulykken er ute?

Fordi vi vet at ulykker kan skje hver dag, bør det være en selvfølge å sikre seg i tilfelle ulykken skulle ramme også deg. Med Coop Medlemsforsikring i ryggen kan de økonomiske konsekvensene av en ulykke bli redusert, og gjøre det enklere for deg og familien i etterkant.

For kun kr 59 per måned får du Coop Medlemsforsikring

Som følge av ulykkesskade dekker Coop Medlemsforsikring:

Varig medisinsk invaliditet fra 1 – 100 %    Gradvis opptil kr 750 000
Behandlingsutgifter Inntil kr 50 000
Dødsfall kr 250 000
Benbrudd Kr 5 000

Coop Medlemsforsikring:
•    Kan kjøpes av medlem og medlemmets ektefelle/samboer/partner
•    Gjelder hele døgnet – både arbeid og fritid
•    Kan kjøpes for personer fra 18 – 64 år. Gjelder fram til 70 år

Ønsker du å kjøpe Coop Medlemsforsikring ring på 23 31 54 40.

Komplette vilkår for Coop Medlemsforsikring

Melde skade

Om ulykken er ute, ber vi deg laste ned skademeldingsskjemaet og fylle det ut så fullstendig som mulig.

Utfylt skjema med vedlegg skal sendes til:

ACE European Group Limited
Postboks 1734 Vika
0121 Oslo
E-post: aceskadeavd@acegroup.com

Last ned skademeldingsskjema.