Medlemsvalgt i Coop

Coop er utledet fra det engelske ordet co-operative, eller samvirkelag som vi sier på norsk. Prinsippet for samvirke er at de som driver produksjonen eller drar nytte av den, også skal lede den, slik at overskuddet ikke tilfaller utenforstående kapitaleiere. Det er medlemmene som i fellesskap eier samvirkelaget. Over 1,4 millioner medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag. Som eier av Coop har man en selvsagt rett til medbestemmelse. Ingen kan kjøpe seg makt i Coop. Det er medlemmene som bestemmer.

I Coop føres alle verdier som skapes tilbake til medlemmene i form av oppgraderte og nye butikker, bedre priser, kjøpeutbytte, medlemstilbud med videre. Det at Coop er eid av medlemmene betyr at det er medlemmene som velger hvem som skal sitte i samvirkelagets styre og hvem som skal få plass i kretsutvalg, regionråd og årsmøtet. I dag har vi om lag 3.000 medlemsvalgte i Coop. Disse representerer medlemmene i sine samvirkelag. Som medlemsvalgt kan man velge å engasjere seg i saker som angår lokalbutikken og nærmiljøet, eller man kan velge å engasjere seg i saker som angår Coop som varehandelsaktør i Norge. Gjennom deltakelse på distriktsmøter og årsmøtet i Coop Norge vil man være med på å ta viktige beslutninger som former dagens og morgendagens Coop. Sammen skal vi videreføre en 150 år lang tradisjon tuftet på ærlig handel, demokrati og samarbeid til det beste for våre medlemmer.

Som medlemsvalgt kan man velge å engasjere seg i saker som angår lokalbutikken og nærmiljøet