Hvorfor være medlemsvalgt?

Som medlemsvalgt i Coop vil du få muligheten til å påvirke ditt lokale samvirkelag, eller Coop i Norge, til å bli en varehandelsaktør etter ditt hjerte. Du vil kunne tilegne deg verdifull erfaring innen organisasjonsarbeid og drift av detaljhandelsvirksomhet. Dersom du ønsker ansvar og beslutningsmyndighet, kan du ta sikte på verv som årsmøtedelegat eller styremedlem. For deg som er ung vil slike verv innebære unike muligheter for cv -og kompetansebygging. Som medlemsvalgt vil du få et nettverk av engasjerte mennesker i ulike aldre og med ulik yrkesbakgrunn. Sammen skal vi eie og drive Coop.

Hva forventes det av deg som medlemsvalgt?

Som medlemsvalgt har du selv stor innflytelse på hva du får ut av medlemsvervet. Ved selv å sette dagsorden kan du skape debatt rundt de temaer som er viktige for deg. Derfor handler medlemsvalgtrollen mye om å være aktiv, og om å skape aktivitet i samvirkelaget.

Målet er at vi skal ha engasjerte medlemsvalgte som har innflytelse internt i organisasjonen og som representerer Coop som ambassadører for egen organisasjon i ulike sammenhenger.

Samvirkelagets formål er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Samvirkelaget skal videre tjene som en interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere.

Mens noen av våre over 3.000 medlemsvalgte er opptatt av eierskapet i Coop og gjerne staker ut en kurs inn mot styrerommet, er andre mer opptatt av de verdier Coop formidler knyttet til for eksempel etisk handel, forbrukerpolitiske spørsmål, økologi eller solidaritetsarbeid rundt i verden og ønsker å bidra til aktiviteter rundt disse temaene.

Din rolle som medlemsvalgt vil variere alt etter som om du er valgt inn i samvirkelagets styre, som medlem av kretsutvalg, regionråd eller årsmøtet i samvirkelaget. Det er viktig at du som medlemsvalgt er bevisst din rolle og hvordan ditt engasjement kan bidra til samvirkelagets utvikling til det beste for medlemmene. Som medlemsvalgt kan du bruke din kompetanse og innflytelse til å fremme forbrukerinteresser og påvirke beslutninger som fattes både i samvirkelaget og i Coop i Norge.

Hvordan bli medlemsvalgt?

Du kan som medlem i Coop bli valgt til å representere medlemmene i din krets eller region. Dersom du ønsker å stille til valg for et av vervene som medlemsvalgt kan du kontakte valgkomiteen eller administrasjonen i ditt samvirkelag, eller du kan sende inn skjemaet under. Blir du valgt finnes det flere arenaer i eget samvirkelag og i fellesorganisasjonen Coop Norge SA hvor du kan bruke din medbestemmelse, for eksempel i ulike komiteer, samvirkelagets styre, kretsutvalg og årsmøte.

   

Søknadsskjema: send navn og adresse til medlemsvalgt@coop.no 
Coop Norge SA videreformidler til rette samvirkelag.