Tre gode grunner til å velge økolaks

Økologisk lakseoppdrett er snillere mot miljøet og bedre for fisken. Dessuten inneholder laksen flere gode næringsstoffer enn vanlig oppdrettslaks.

Tekst: Coop
Foto: Artur Arnesen / Coop
Publisert: 16.02.2016
    

Økologisk laks har et høyere innhold av omega 3 enn vanlig oppdrettslaks. I tillegg mates fisken med bærekraftig for.

  

– Ved økologisk lakseoppdrett har fisken bedre plass i merdene (området hvor fiskene oppholder seg) enn i ordinære anlegg. Det gjør at laksen lever under bedre forhold, samtidig som miljøbelastningen rundt merdene blir mindre, forklarer Roy Alapnes, administrerende direktør hos Flakstadvåg Laks, Coops leverandør av Änglamark økologisk laks.
 

I følge Debio betyr bedre plass, mindre stress. Mindre tetthet i merdene motvirker også finnebiting og skader, samt at fisken får mulighet til å danne stim.

Lær mer om økologisk oppdrettsfisk


– Foret kommer fra økologiske, bærekraftige ressurser, og lusebehandling skal foregå uten kjemiske midler så langt det er mulig. Biologiske metoder, som for eksempel bruk av rensefisk som spiser lusen, er et effektivt alternativ, sier Alapnes.


Næringsrik

Økologisk oppdrettslaks handler altså i liten grad om smak, selv om enkelte tester viser at fisken faktisk også er bedre på dette punktet. Det handler først og fremst om å forvalte naturressursene på en klok måte, og om at fisken skal ha en god tilværelse mens den lever. I tillegg viser forskning at øko-laksen inneholder mer omega 3.

Nyhetsoppslag om lakselus har bekymret forbrukere.
– Heller ikke Flakstadvåg Laks er forskånet for problemet, men lusa er en naturlig del av miljøet i havet og den vil alltid være der. Det handler bare om hvordan man håndterer den, forteller Alapnes.

Flakstadvåg Laks er Coops leverandør av økologisk oppdrettslaks


Den bevisste forbruker
Sortimentssjef Nancy Nguyen, gleder seg over å kunne tilby kundene et nytt og bedre lakseprodukt.


– Vanlig oppdrettslaks er fortsatt sunt og trygt å spise, men den økologiske gir noe ekstra utover det som kreves av det offentlige. Øko-mat er veldig i skuddet og, Coop er ledende innenfor fremskaffelse av økologiske produkter. Vi er stolte av å møte etterspørselen innenfor økologisk mat med stadig flere Debio-merkede produkter, sier hun.


Dette er økologisk lakseoppdrett: 

FAKTA OM LAKSEN:

Oppdrettslaks:

- Maksimalt tillat 25 kg fisk per kubikkmeter vann etter offentlige regler.

- Brukes syntetiske stoffer i foret for farging av kjøttet.

- Fores med pellets som inneholder mye plantedeler som soyamel, olje og annet som også kunne vært brukt som mat til mennesker direkte.

- Bruker kobberimpregnering på not-posen (veggen i merden) for å hindre at åpningene tettes igjen. Kobber slites vekk fra merdene under bruk og forurenser havbunnen.  

 
Økologisk oppdrettslaks:

- Høyere innhold av Omega 3 enn ordinær oppdrettslaks. fordi foret har mer marint innhold, dvs. fra biprodukter av fisk- og fiskeavskjær.

- Bedre plass i merdene med 10 kg per kubikkmeter, dvs. 1 prosent av volumet er fisk. Fisken klarer å gå i stim til et visst nivå, og det er mye ledig plass både over og under fisken.

- Spiser for basert på fiskeavskjær og andre bærekraftige resursser. Planteandelen er mindre enn på konvensjonell oppdrett og foret skal ikke ha rester av plantevernmidler.

- Brukes kun naturlige stoffer for farging av kjøttet. Mest vanlig er bruk av en type sopp som gir rød farge.

- Ikke bruk av kobberimpregnering på not-posen (veggen i merden). Øko-merdene må i stedet vaskes manuelt og det gjøres samtidig en sjekk for å finne hull som kan forårsake rømming.  
 
Villaks:

- Fordi villaksen lever sitt liv uten tilsyn kan den ikke kalles økologisk.

- Lever et fritt liv noe som medfører at færre av rogna blir til voksen fisk.

- Lavere veksthastighet.

 

Kilde: Debio

 

Flakstadvåg laks driver økologisk oppdrett på Senja.  I et økologisk oppdrettsanlegg har fisken bedre plass i merdene og det er strenge regler for bruk av kjemikalier i for eksempel lusebehandling.

Flakstadvåg laks driver økologisk oppdrett på Senja.  I et økologisk oppdrettsanlegg har fisken bedre plass i merdene og det er strenge regler for bruk av kjemikalier i for eksempel lusebehandling.


 

Roy Alapnes er administrerende direktør i Flakstadvåg laks.

Roy Alapnes er administrerende direktør i Flakstadvåg laks.