Gass

Grønn CO₂ med AGA

Flere og flere av oss har blitt bevisst på problemene knyttet til bruken av engangsplast og hvordan dette forurenser verdens hav og skaper langtidsproblemer for blant annet dyre- og plantelivet. Vi blir også mer bevisst på at å lage kullsyrevann hjemme betyr at vi kjøper færre flasker laget av engangsplast, reduserer transportutslipp og sparer penger.

AGA ønsket å gå ett steg videre og være flinkere enn konkurrentene sine ved å tilby forbrukere miljøpositivt karbondioksid.
Deres engasjement i Taking Root-prosjektet gjør at de utjevner mer enn de slipper ut, ved å plante trær. Ved å utjevne 100 % av utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser, bidrar de med positiv miljøpåvirkning. Dette betyr at produktet kan klassifiseres som miljøpositivt.

Les mer om hva AGA mener med Grønn CO2 her:

 

Hva betyr grønn CO₂?

AGAs konsept med grønn CO2 har tre hovedkomponenter:

 1. Vi identifiserer det totale karbonutslippet vårt
  Vi har engasjert både interne og eksterne eksperter (U&We) for å identifisere alle utslippene knyttet til livssyklusen til produktet vårt, basert på den internasjonale standarden ISO-14021. Den tar for seg råmaterialer, produksjon, distribusjon og forbruk, i tillegg til utslipp knyttet til relaterte aktiviteter som salgsrepresentanters reiser og håndtering av pakkematerialer. Dette lar oss identifisere produktets totale karbonutslipp (CO2-ekvivalent). I tillegg har prosessen og datainnsamlingen blitt bekreftet av en ekstern og uavhengig tredjepart (KPMG).
   
 2. Vi streber etter å redusere utslippene
  Basert på vår analyse har vi identifisert et antall områder der vi kan gjøre forbedringer for å redusere utslipp. Prosessen med å identifisere nye smartere løsninger og tiltak for å redusere karbonutslippet ytterligere, er en prioritert og kontinuerlig fremdrift.

 3. Vi binder minst 110 % av utslippene
  Vi utjevner utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser. I tillegg har vi valgt å kompensere 10 % over utslippene våre, for å redusere miljøpåvirkningen våre ytterligere. Dette betyr at produktet er miljøpositivt.

Hva menes det med miljøkompensasjon på 110 % ved å plante trær?

Trær binder og lagrer karbondioksid naturlig gjennom fotosynteseprosessen. Dette betyr at det som slippes ut av produktet vårt i form av karbondioksid (det vil si CO2-ekvivalent) blir absorbert fra atmosfæren og bundet, mens trærne som blir plantet som en del av Nicaragua Taking Root-prosjektet, vokser. Fotosyntese binder karbondioksid fra atmosfæren og rengjør luften.

Hvorfor valgte dere Taking Root-prosjektet?

Via samarbeid med konsulentene fra Zeromission har vi identifisert velegnede prosjekter som skal utjevne produktets utslipp. Dermed bestemte vi oss for å investere i Taking Root, det sertifiserte planteprosjektet i Nicaragua, via PlantVivo. I tillegg til kompensasjon var det viktig for oss å identifisere et pålitelig og effektivt prosjekt som skaper ekte verdi og har en positiv innvirkning på miljøet.

Nicaragua Taking Root-prosjektet garanterer at trærne blir plantet på en bærekraftig måte, og i tillegg til å ha en direkte positiv innvirkning på miljøet, sikrer de et biologisk mangfold ved å plante forskjellige trearter og bruke forskjellige metoder med kultivering. Trærne binder også vann som forhindrer jordskred og gir skygge til dyr og planter.

I tillegg til å være bra for miljøet, gir prosjektet noe positivt til lokalsamfunnet. Lokale bønder får tilbudet om regelmessig lønn for å nøye plante og vedlikeholde trærne. Litt over 600 småbønder er for øyeblikket involvert i prosjektet.

Hvorfor bestemte dere at dere skulle plante trær i Nicaragua?

Det er to grunner til at vi valgte dette prosjektet:

 • Først og fremst, er det viktig å investere i treplantingsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført (dette er forskjellig fra å plante trær i visse deler av Norden, for eksempel, der planting av trær etter felling er påbudt ved lov).
 • For det andre, så vokser trær som blir plantet rundt Ekvator raskere, og siden den største absorpsjonen av karbondioksid skjer i voksefasen, gir dette en raskere og mer effektiv miljøfordel.

I tillegg til den positive innvirkningen på miljøet, så vi også en mulighet til å hjelpe lokalsamfunnet.

Hvorfor fokuserer dere på grønn karbondioksid?

Flere og flere av oss har blitt bevisst på problemene knyttet til bruken av engangsplast og hvordan dette forurenser verdens hav og skaper langtidsproblemer for blant annet dyre- og plantelivet. Vi blir også mer bevisst på at å lage kullsyrevann hjemme betyr at vi kjøper færre flasker laget av engangsplast, reduserer transportutslipp og sparer penger.

Vi ønsket å gå ett steg videre og være flinkere enn konkurrentene våre ved å tilby forbrukere miljøpositivt karbondioksid.

Vårt engasjement i Taking Root-prosjektet gjør at vi utjevner mer enn vi slipper ut, ved å plante trær. Ved å utjevne 100 % av utslippene ved å plante trær som kan binde karbondioksid fra atmosfæren mens de vokser, bidrar vi med positiv miljøpåvirkning. Dette betyr at produktet kan klassifiseres som miljøpositivt.

Hvordan kan dere garantere grønn CO₂?

Vi kan garantere at karbondioksidet vi slipper ut er miljøpositivt ved å gjøre følgende:

 • Vi samsvarer med den eneste uavhengige standarden om miljønøytralitet, ISO 14021, og samarbeider med et uavhengig og erfarent konsulentfirma, U&We, for å kunne utføre og rapportere en analyse av produktets miljøutslipp.
 • Vi har hyret inn KPMG til å utføre en uavhengig undersøkelse for å bekrefte innsamlingen av data og utregningene våre.
 • Via samarbeid med konsulentfirmaet Zeromission har vi identifisert velegnede produkter med mål om å utjevne produktets utslipp, og vi har valgt å investere i Taking Root, det sertifiserte treplantingsprosjektet i Nicaragua, via PlantVivo. Når vi utjevner produktets utslipp med 100 %, er det et miljøpositivt produkt.