Årsrapport Coop Norge 2016

Coop er navnet på den samlede virksomheten til forbrukersamvirket i Norge. Under Coop-navnet finner vi 91 samvirkelag, deres fellesorganisasjon Coop Norge SA med datterselskaper, deriblant vareforsyningsselskapet Coop Norge Handel AS og eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS som de to største.

Cirka 28 000 mennesker har i dag Coop som sin arbeidsplass.

Last ned norsk versjon i PDF format (Oppslag)

 


______________________________________________________________ 

   

Samfunnsrapport Coop Norge 2016

Da Coop utviklet sin nye forretningsstrategi, var det selvfølgelig at samfunnsansvar skulle være et sentralt tema. Strategien ble vedtatt i 2016, og preges av vår 150 år lange historie basert på samarbeid og solidaritet. Coop er ikke etablert for å gjøre enkeltper­soner rikere. Coop er annerledes og vi skal utgjøre en forskjell som skal merkes.
   

Les Coops samfunnsansvarsrapport:

Last ned PDF her
Les bla versjon her

  
Tabell med Global Reporting Initiative (GRI) indikatorer:
Last ned PDF her