Miljø

Coop Norge SA og datterselskapene skal gi forbrukerne mulighet til et mer miljøvennlig forbruk og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i mer bærekraftig retning.

I 1990 vedtok landsmøtet i Tromsø at Coop skal være i fremste rekke i sitt miljøarbeid, og at forbrukerne skal ha kjøpetrygghet gjennom et sortiment av miljøvennlige produkter. Etter dette er det tatt flere steg videre gjennom blant annet har Coop og våre nordiske søsterorganisasjoner vedtatt en felles nordisk politikk for miljø, etikk, varesikkerhet og sunnhet. Coop har også vedtatt at alle nye butikker skal Svanemerkes.