Dette er de vanligste merkeordningene i norsk dagligvarehandel:

Miljømerker

Svanen: Det nordiske miljømerket

Svanemerket garanterer at produktet eller tjenesten er blant de minst miljøbelastende innen aktuell varegruppe, og stiller krav til hele produktets livsløp. Finnes på en rekke produkter og tjenester, fra vaskemidler og mykpapir til hygieneprodukter, maling og dagligvarebutikker.

www.ecolabel.no

Blomsten: EU's miljømerke

Blomsten kan, på samme måte som Svanen benyttes på produkter som er blant de minst miljøbelastende innen varegruppen. Blomsten finnes på mange av de samme produktene som Svanen.

www.ecolabel.no

FSC (Forest Stewardship Council)

Er en sertifiseringsordning for skogbruk. FSC-merket skal garantere at skogen forvaltes bærekraftig og at skogsdriften tar hensyn til lokalbefolkning og biologisk mangfold. FSC brukes på ulike tømmer- og treprodukter; hagemøbler, kjøkkenredskaper, men også grillkull, bøker og papir. FSC er en råvaremerking, og sier ingen ting om produksjonen av produktene som er merket.


www.fsc.org

MSC (Marine Stewardship Council)

MSC er et miljømerke for fiskerier. MSC-merket skal garantere at fiskebestanden ikke er overfisket, at den er godt forvaltet, og at den ikke skader økosystemet. MSC-merket finnes på stadig flere fisk- og sjømatprodukter. Produkter fra oppdrett kan ikke få MSC-merket.


www.fsc.org

Ø-merket (Debios økologimerke)

Ø-merket garanterer at produkter er økologisk. Debio kontrollerer at produksjon skjer i henhold til regelverket for økologisk produksjon, noe som blant annet betyr at kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel ikke er benyttet og det er tatt særlige hensyn til dyra.


www.debio.no

Debio-godkjent

Debios godkjenningsmerke er en ny ordning som blant annet kan brukes på villfisk. Produksjonen er ikke økologisk, men merket sier at produksjonen er kontrollert av Debio


www.debio.no

Fair trade og bærekraft

Fairtrade er merket for rettferdig handel. Fairtrade er en internasjonal merkeordning som kontrollerer at produsenter blant annet sikres en garantert minstepris og solidaritetsbonus for produktene. Merket finnes på for eksempel på en rekke produkter som kaffe, te, bananer, kakao, sjokolade, tekstiler, mv.


www.fairtrade.no

Utz Certified

Utz er et merke som skal garantere bærekraft og sporbarhet. Utz er ikke et fairtrade-merke, da det ikke stiller krav om minstepris til produsent. Finnes så langt først og fremst på kaffe. Flere produkter blir merket i årene framover.


www.utzcertified.org

Øvrige miljø- og energimerker

Energiklasse

Hvitevarer som omsettes på det norske markedet skal være energimerket i henhold til EUs krav om energimerking. Kjøle- / fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler, kombinerte vask-/tørkmaskiner, lyskilder, stekeovner og klimaanlegg (luft-luft varmepumpe eller airconditionanlegg, vann-luft varmepumpe eller airconditionanlegg og væske-luft varmepumper) med kjøleeffekt under 12 kW.


www.nve.no

EnergyStar

Ordning utbredt i USA – finnes på en rekke hvitevarer og elektriske og elektroniske produkter på det europeiske og norske markedet.


www.energystar.gov

TCO-merker

TCO er en global tredjeparts kvalitets- og miljømerking. Merket finnes på en rekke elektriske og elektroniske produkter, for eksempel PC-skjermer, tastaturer, skrivere med mer. TCO-merket garanterer at produktet tilfredsstiller krav til energiforbruk, stråling, ergonomi og innhold av miljøfarlige stoffer.


www.tcodevelopment.com

Øko-tex

Öko-tex finnes på tekstiler som tøy, håndklær, og sengetøy. For å benyttet merket skal produsenten garantere at produktet ikke inneholder en rekke kjemiske, helseskadelige stoffer.


www.oeko-tex.com

Næringsinnhold, opprinnelse og spesialitet

Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er et ernæringsmerke som kan brukes på produkter med lite fett, sukker og salt og produkter med mye fiber.

Nyt Norge

Ny merkeordning for norsk mat. Merket kan brukes på produkter av norske råvarer.

www.kslmatmerk.no

Spesialitetsmerket

Spesialitet-merket kan gis til norskproduserte matprodukter med spesielle kvaliteter. Ordningen omfatter både nyvinninger og mer etablerte produkter, ofte med en lokal eller regional tilknytning.


www.kslmatmerk.no

Beskyttede betegnelser

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som gir mulighet til å lovbeskytte produktbetegnelser på næringsmidler som har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon og særpreg.


www.kslmatmerk.no

Brødskala’n – grovhetsmerking av brød

Grovhetsmerking av brød er en frivillig merkeordning for merking av brød, avhengig av andel sammalt mel og hele korn i brødet, som merkes på følgende måte: Fint (0-25%), mellomgrovt (25-50%), grovt (50-75%) og ekstra grovt brød (75-100%).

Grønt punkt

Grønt Punkt er ikke et miljømerke, men et bevis på at leverandør av produktet har betalt vederlag for emballasjen på produktet. Vederlaget finansierer returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.


www.grontpunkt.no
Asthma Allergy Nordic er en felles merkeordning skapt av ideelle astma- og allergiforbund i Norge, Sverige og Danmark og er en forlengelse av tidligere nasjonale merkeordninger i hvert land. Dette merket er gitt produkter som har vært gjennom en nøye vurdering og funnet gunstig for personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykedommer. Verdigrunnlaget for merket er å hjelpe dem som har disse plagene, samt helsebevisste forbrukere, til å få en bedre hverdag.