Miljømerkene i handelen gjør det enkelt å velge miljøriktige produkter. Det finnes en rekke miljømerker på markedet, med Svanen og Blomsten som de mest kjente. Merkene viser at produktene holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard. Her er en oversikt over de viktigste merkeordningene.

Svanen

Svanen er det offisielle nordiske miljømerket og det mest kjente. Merkets krav varierer fra produkt til produkt. Felles for alle produktgruppene:

  • Det tas hensyn til miljøbelastningen gjennom produktets livssyklus - fra råvare til avfall.
  • Det stilles krav til produktets kvalitet og funksjon. Produktet må være minst like bra som tilsvarende produkter på markedet.
  • Kravene heves fortløpende for å sikre at et svanemerket produkt hele tiden er blant de beste fra et miljøsynspunkt.

Blomsten

Blomsten er det felles europeiske miljømerket. Blomsten er opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Forskjellen er at Blomsten gjelder hele Europa mens Svanemerket er nordisk. De to merkeordningene har et nært samarbeid. Norge er tilknyttet ordningen som en del av EØS-avtalen. Her i landet finnes det Blomstmerkede produkter innenfor blant annet maling, tekstiler og barnesko.

Stiftelsen Miljømerking ivaretar Svanen og Blomsten på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

Les mer om miljømerking hos Stiftelsen miljømerking

MSC

MSC (Marine Stewardship Council) er et miljømerke for fiskerier, etablert av Verdens Naturfond (WWF) i samarbeid med matvaregiganten Unilever. MSC-merket skal blant annet garantere at fiskebestanden ikke er overfisket, at den er godt forvaltet, og at den ikke skader økosystemet. Et fåtall fiskerier er sertifisert på verdensbasis. Norske fiskeindustri diskuterer om man skal satse på merket.

Les mer om MSC

TCO

TCO-merkingen er en global tredjeparts kvalitets- og miljømerking. Merket finnes på en rekke elektriske og elektroniske produkter, for eksempel PC-skjermer, tastaturer, skrivere med mer. TCO-merket garanterer at produktet tilfredsstiller krav til energiforbruk, stråling, enorgomi og innhold av miljøfarlige stoffer.

Les mer om TCO