Svanens hederspris til Coop

I 25 år har Svanemerket veiledet forbrukere til miljøvennlige og sunne produkter. Coop har vært med helt fra starten av, og har som takk for innsatsen blitt tildelt Svanens hederspris 2015.

Hvert år deler stiftelsen Miljømerking ut Svanens hederspris for bruk av Svanemerket, og i jubileumsåret er det Coop og Coops miljøsjef Knut Lutnæs som stikker av med seieren.

”Årets hederspris går til en aktør som har fulgt Svanemerket helt fra starten og som aldri har veket fra vår side,” skriver juryen i sin begrunnelse.

– Dette er en stor ære, og en fantastisk anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort, sier Lutnæs. Coop bestemte seg allerede i 1990 seg for å gi forbrukerne mulighet til et mer miljøvennlig forbruk og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i mer bærekraftig retning. Siden den gang har Coop stadig utvidet sitt sortiment av miljøtilpassede og svanemerkede varer – og gjort disse godt synlig og tilgjengelig for kundene.

Gode klimavalg

Hele 94 prosent av befolkningen kjenner Svanemerket. Sju av ti nordmenn mener at svanemerkede produkter er gode klimavalg, og 75 prosent sier at tydeligere merking er viktig for at de skal handle mer klimavennlig ifølge en undersøkelse gjort av TNS Gallup i 2015. Dette gir Svanemerket en helt unik posisjon hos det norske folk.- Hverdagsvalgene våre virker kanskje små, men de betyr mye mer enn mange tror. Svanemerket gjør det lett åvelge de produktene som belaster miljøet minst, som bidrar til en bærekraftig utvikling og til et giftfritt samfunn. Med Svanemerket kan du redde verden –litt hver dag, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking, som forvalter Svanemerket i Norge.

Svanemerkede butikkerJuryen har også lagt vekt på at Coop var først ute med svanemerkede butikker, og, stiller krav om svanemerking ved byggingen av nye butikker. I dag har Coop over 30 svanemerkede butikker. Coop stiller i tillegg vært strenge krav til innkjøp av varer og tjenester til driften av butikker, administrasjon og lager, blant annet innenfor renhold.

Bildetekst: Coops miljøsjef Knut Lutnæs mottar Svanemerkets hederspris av Anita Winsnes, administrerende direktør i Miljømerking
(foto: Jørgen S. Halvorsen)

Fakta om Svanemerket

Nordisk Ministerråd opprettet Svanemerket i 1989. Hensikten var å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter og redusere miljøskader. Merkeordningen skulle også stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. For å få merket, må en produsent først dokumentere at den kan møte alle kravene som stilles. Svanemerket er ikke bare en merking av det ferdige produktet, men av produktets livsløp. Det er i dag over 10 000 svanemerkede varer og tjenester på det norske markedet, og det omsettes svanemerkede produkter for 24 milliarder kroner i året. Det er Stiftelsen Miljømerking som forvalter Svanemerket i Norge.

Juryens begrunnelse:

”Årets hederspris går til en aktør som har fulgt Svanemerket helt fra starten og som aldri har veket fra vår side. Virksomheten bestemte allerede i 1990 seg for, sitat «å gi forbrukerne mulighet til et mer miljøvennlig forbruk og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i mer bærekraftig retning.». Leverandøren har siden den gang stadig utvidet sitt sortiment av miljøtilpassede og svanemerkede varer – og gjort disse godt synlig og tilgjengelig for kundene.

Svanens krav til dagligvarebutikker har blitt adoptert som kjedens miljøstandard ved bygging av nye butikker. Kjeden var først ute med Svanemerking, og har nå over 30 svanemerkede butikker. Handelskjeden stiller i tillegg vært strenge krav til innkjøp av varer og tjenester til driften av butikker, administrasjon og lager, blant annet innenfor renhold.

En mann har ledet an i miljøarbeidet i virksomheten de siste femten årene og fortjener å dele æren med moderselskapet. Vinner av Svanens hederspris 2015 er Coop Norge Handel ved miljøsjef Knut Lutnæs!”