Omtanke skal ikke begrenses av nasjonale grenser, kulturforskjeller eller religiøs overbevisning. Det er like viktig å vise omtanke hjemme som ute, og som en del av den internasjonale samvirkefamilien er det helt naturlig at vi ønsker å bidra til en bedre verden – også utenfor Norges grenser. Derfor skal vi støtte bistand til medmennesker som står overfor store utfordringer i en hard hverdag.

Store deler av vårt bidrag til bistands – og humanitært arbeid forvaltes i dag av Coop Solidaritetsfond. -Et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, som har som formål å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til tiltak i utviklingsområder. Solidaritetsfondet har historie tilbake til 70-tallet, som Forbrukersamvirkets verktøy for en mer rettferdig fordeling og utvikling i verden.

Tiltakene som støttes, skal fremme sosial og økonomisk utvikling i respektive land. Coop Solidaritetsfond kan ikke og skal ikke drive eget bistandsarbeid, men baserer seg på at arbeidet gjennomføres av solide og trygge bistandsorganisasjoner. Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp.

I dag støtter vi utviklings og demokratiseringsprosjekter i Kambodsja, Vietnam, Mosambik og Bolivia. I tillegg støtter Coop mineryddingsarbeid via minehund-senteret drevet av Norsk Folkehjelp i Bosnia-Hercegovina.