Mosambik er et av verdens fattigste land. Tyve år med fred har brakt utvikling og økonomisk vekst til landet, men Mosambik er fremdeles preget av stor fattigdom. Hele 52 prosent av husholdningene lever under fattigdomsgrensen. Over 70 % av befolkningen bor på landsbygda og lever av jordbruk. Disse mangler ofte tilgang til kontanter, kreditt, landbruksinngang og markeder, samt tilfredsstillende sosiale tjenester.

Mosambik har et stort landbrukspotensial og rikt jordsmonn med mye mineraler. I følge Mosambiks landlov fra 1997 eies land av staten. Landloven understreker at menn og kvinner har like rettigheter i tilgang og bruk av land. Men det er et gap mellom landloven og dens gjennomføring. Lokalsamfunnene har ofte liten kjennskap til loven og vet ikke om sine rettigheter. De fleste på landsbygda er analfabeter og er lett bytte for landtyveri fra aktører som ønsker å investere i turisme, eller utnytte naturressursene som jord, vann, mineraler og skog.

Våre prosjekter:

Norsk Folkehjelp startet programmet i Mosambik i 1984 med humanitær støtte til mosambikiske flyktninger i Zimbabwe, og befolkningen i de tørkerammede områdene i Tete provinsen. Programmet assisterte med bosetting, rehabilitering og utvikling slik som ferdighetstrening, bygging av skoler, distriktsutvikling og minerydding.

I dag støtter Norsk Folkehjelp bøndene som organiserer seg og forsvarer sine interesser. Bøndene krever tilgang til land og ressurser for å få og for å beholde sitt levebrød. Opplysning og informasjons arbeid er viktig. Det samme er opplæring i jordbruksteknikker for å sikre økt produktivitet. Kampen for land, levebrød og rettferdighet er viktig for å oppnå langsiktige endringer.

Disse jobber vi sammen med:

Coop støtter organisasjoner som opererer i de sentrale og nordlige delene av landet:

  • União Provincial de Camponeses de Tete (UPDC) Provinsen Tete’s avdeling av den nasjonale bondeorganisasjonen. Fremmer småbøndenes interesser. Gir teknisk støtte og organisatorisk opplæring til medlemmene.
  • União das Cooperativas e Associacões Agríkcolas de Lichinga (UCA) Forsvarere rettighetene til sine medlemmer som driver familiebruk, de fleste kvinner, og omfatter 142 foreninger i seks distrikter.
  • União Privincial de Camponeses de Cabo delegado (UPCD) Jobber for å styrke bondebevegelsen I Cabo Delegado-provinsen, bekjempe fattigdom og bedre leveforholdene på landsbygda.
  • Associacão Rural de Ajuda Mutua (ORAM) Støtter og forsvarer en bærekraftig bruk av landområder og naturressurser.