Coop sitt verdigrunnlag har rot i om lag 170 år lange tradisjoner med utgangspunkt i dannelsen av verdens første samvirkelag. Denne dannelsen bygget på en rekke prinsipper som man finner igjen i dagens samvirkeprinsipper. Disse prinsippene utgjør grunnlaget for våre verdier og er som en rettesnor for vår virksomhet.

Verden var veldig annerledes den gangen samvirketanken først oppsto i England, en gang i begynnelsen av 1840-årene. Selv om verden har forandret seg, og lite er likt med dagens Norge, er det mye i de første samvirkeprinsippene som fortsatt har gyldighet. Likhet, rettferdighet, fokus på brukernytte og forbrukerrettigheter er like gyldig i dag som det var den gang.

Tiltro til egenart

I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk, effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for våre medlemmer og forbrukere.

Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne. I tillegg er Coop et fungerende demokrati, hvor hvert medlem har én stemme. Gjennom medlemsdemokratiet opptrer Coop som en interesseorganisasjon for forbrukerne. Coop er også alene om overskuddsdeling der alle medlemmer – basert på den enkeltes kjøp i våre butikker – får del i overskuddet av driften. Som medlem er du eier, har innflytelse og tar del i overskuddet. Derfor sier vi at Coop er litt ditt.

Omtanke

I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Coop er opptatt av at varene som omsettes i våre butikker tilfredsstiller høye etiske og moralske krav og forventninger. I Coop driver vi kontinuerlig kvalitetssikring av varer i alle ledd, fra produksjon av råvare til produktet er i butikk. I tillegg produserer Coop, i samarbeid med Coop i Danmark og Sverige, den økologisk, allergi- og miljøvennlig merkevaren Änglamark.

Coop er engasjert i både lokalsamfunnene, på nasjonalt plan og internasjonalt. Gjennom blant annet sponsorvirksomhet samarbeider vi med lokale og nasjonale lag, foreninger og institusjoner. Coop er også engasjert i internasjonalt bistandsarbeid gjennom anerkjente samarbeidspartnere.

I tillegg til alle våre lokale samarbeidspartnere har vi noen utvalgte landsomfattende og internasjonale partnere: Norway Cup, Kreftforeningen, Frelsesarmeen, Det Norske Måltid og Norsk Folkehjelp.

Ærlighet

I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg.

Coop har en rekke garantiordninger og driver aktivt opplysningsarbeid for å sikre og tilfredsstille forbrukernes behov for trygghet i sin handel.

Innflytelse

I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med å forme vår virksomhet.

Coop er den eneste dagligvareaktøren i Norge som er eid av forbrukerne. Hver av våre mer enn 1.2 millioner medlemmer har én eierandel og én stemme i sitt lokale samvirkelag. Som medlem av kan du bli valgt inn i ulike verv og aktivt påvirke vår virksomhet. I Coop har vi ca 4000 medlemsvalgte.

Nytenkende

I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser.

I tidligere tider ble kooperasjonen sett på som en trussel av deler av norsk industri og handelsstand. Dette medførte at kooperasjonen opp gjennom årene har sett seg nødt til å produsere egne varer. Alt fra sko og sykler til smør. Kooperasjonen var også tidlig ute med å lansere en egen serie varer som skulle tilby forbrukerne et merkefritt alternativ til en svært billig penge. I tillegg har kooperasjonen vært først ute med blant annet selvbetjente butikker, varehus, hypermarked, svanemerking av butikker, elektronisk medlemsregistrering og håndskannere i butikk.