Coop skal drive en ansvarlig virksomhet. Dette innebærer å fremme gode arbeids- og miljøforhold våre verdikjeder. Coop ønsker å utvikle effektive og lønnsomme samarbeidsrelasjoner med våre leverandører og sikre gode miljøforhold og arbeidsvilkår, både direkte og indirekte, ved produksjon av varer eller tjenester for Coop Norge. 

Ansvarlig innkjøp

I tillegg til å arbeide for gode arbeids- og miljøforhold, stiller vi også krav til ulike råvarer og dyrevelferd. Coop er opptatt å basere våre valg på fakta og kunnskap, samtidig som føre-var prinsippet legges til grunn. Coops krav til bærekraftige råvarer og dyrevelferd finner du her.

Etisk handel

Coop Norge er stifter og medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) og er forpliktet i henhold til IEHs prinsipperklæring, som vi baserer våre etiske retningslinjer på. Les mer om IEH her.

Coop etiske retningslinjer, også kalt Code of Conduct beskriver hvilke krav og standarder som vi forventer at leverandøren skal etterleve. Leverandørene skal drive kontinuerlige forbedringer i sin virksomhet for å tilfredsstille retningslinjene og sørge for at deres underleverandører også tilfredsstiller retningslinjene. Kontraktsarbeidere, korttidsansatte og dagarbeider hos leverandøren eller dennes underleverandører er også omfattet av disse retningslinjene. Retningslinjer for etisk handel er å betrakte som målsetningene med arbeidet. Retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder.

Hvis en leverandørs praksis ikke er forenlig med retningslinjene, er ikke svaret å avslutte samarbeidet. Det kan for eksempel føre til at arbeiderne mister jobbene sine.  Vi ønsker tvert imot å gi virksomheten en mulighet til forbedringer. Hvis virksomheten ikke er villig eller i stand til å gjøre forbedringer, vurderes andre tiltak. Coops etiske retningslinjer for leverandører finner du her (Word dokument). 

Café Futuro - fra ord til handling

Café Futuro er Coops fair trade-kaffe. Kaffeprodusentene i kooperativet Fedecocagua i Guatemala, som dyrker kaffebønnene til Café Futuro får en garantert minstepris for kaffen, pluss en solidaritetsbonus. Avtalen sikrer også arbeiderne full organisasjonsfrihet samt lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med nasjonal lovgivning eller bedre. Se avtalen mellom Coop Norge Kaffe og Fedecocagua. Café Futuro selges i Coops dagligvarebutikker. Les mer om Café Futuro her:https://coop.no/varer/egnemerker/kaffe/cafe-futuro/

Fairtrade

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Les mer om fairtrade her: www.fairtrade.no

Coop har flere fairtrade-merkede produkter i sortimentet.