Coop skal aktivt arbeide for å redusere bruk av palmeolje i alle egne merkevarer og erstatte palmeolje med mer helse- og miljøvennlige alternativer.

I produkter hvor det ikke er teknisk mulig å fjerne palmeolje uten at dette går på bekostning av kvalitet eller holdbarhet, skal Coop benytte bærekraftig produsert palmeolje. Dette innebærer at palmeoljen er sporbar i henhold til kriteriene for Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) og at produksjonen ikke bidrar til avskoging, ikke skjer på torvmyr og er i henhold til Coops Code of Conduct med hensyn til arbeidstager- og menneskerettigheter. Coop støtter videre utvikling av kriterier for bærekraftig palmeolje.

Målsetting:

I løpet av 2014:

  • Fase ut palmeolje i matvarer der dette er teknisk mulig uten at det går på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet
  • Kartlegge innholdet av palmeolje i non-food

I løpet av 2015:

  • Benytte sporbar palmeolje i matvarer der utfasing vil gå på bekostning av produktets kvalitet og holdbarhet
  • Ta i bruk sporbar palmeolje i non-food
  • Kartlegge innholdet av palmeolje i fôr til råvareproduksjon

I løpet av 2017:

  • Benytte bærekraftig palmeolje i alle produkter
  • Ta i bruk bærekraftig palmeolje i fôr til råvareproduksjon

Gjennomføring og øvrige tiltak

Coop skal årlig rapportere resultatene fra arbeidet. Dokumentasjonen skal være åpen og verifiserbar.

Coop deltar i Initiativ for bærekraftig palmeolje i Norge og er medlem av RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil).

Coop samarbeider også med merkevareleverandører for å få dem til å fase ut palmeolje i sine produkter. Ett eksempel er YumYum-nudler som var den første typen nudler uten palmeolje til salgs i Norge. Her samarbeidet Coop med leverandøren som er en stor, internasjonal matvareaktør, og dette ga altså gode resultater.

Fakta om Palmeolje

Palmeolje er vegetabilsk olje som utvinnes av oljepalmetreet. Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer.

Etterspørselen etter den billige palmeoljen har gjort den til en stor eksportvare. Det globale forbruket er fordoblet siden 2000.

Oljepalmeindustrien er ofte i konflikt med urfolk, og det rapporteres om overgrep, vold og våpenbruk. Plantasjene truer også biologisk mangfold ved å fortrenge tusenvis av plante- og dyrearter.

Palmeoljen inneholder ca. 50 % mettet fett. Helsemyndighetene anbefaler å reduserer inntaket av denne type fett.

Fra desember 2014 gjelder nye felles merkeregler i EU og Norge. Reglene skal gjøre merking av matvarer bedre for forbrukere. Blant annet må produsentene oppgi hvilke type olje som er brukt, for eksempel palmeolje.

Kilde: Regnskogfondet og Matportalen.no