For Coop er det helt sentralt at du som forbruker skal tilbys varer som er miljøvennlige, helsemessig sikre og fundert i etiske holdninger.

Vi setter kjøpetrygghet i fokus ved å teste varene før de legges ut for salg, merke varene og informere deg så godt vi kan.

Miljøkartlegging av leverandører

Vi har etablert et system som kalles integrert produksjon (IP), for sporbarhet av frukt- og grønnsaker. IP gjør det mulig å spore varene helt ned til det enkelte jordstykke på gården. Et tilsvarende system for oppdretts- og villfisk er underveis. At varene merkes utfyllende er helt nødvendig for at kundene skal kunne gjøre sine valg på best mulig grunnlag.

Tester egne varemerker

I de siste årene har vi sett flere eksempler på at produksjonsmetoder og foredling av matvarer i flere land ikke har vært tilfredstillende. Dette har gått utover forbrukernes tillit og skapt mye utrygghet. Forbrukerne har neppe vært så bevisste på matvarenes sammensetning, opprinnelse og kvalitet noen gang tidligere. Coop tar disse problemene på alvor. Vi jobber kontinuerlig og planmessig for å sikre at nettopp våre varer er helsemessig sunne og sikre. Blant annet tester vi absolutt alle egne varemerker som vi har i hyllene.

Tett oppfølging av leverandører

Vareutvalget har aldri vært større. Vi importerer matvarer fra nær sagt alle verdenshjørner. Men det er ikke mange tiårene siden vi ikke kunne kjøpe grapefrukt i Norge. For 40 år siden så de norske matbutikkene ganske annerledes ut. Dette er både til glede og bekymring. Vi har et fantastisk matutvalg å velge fra, men må også akseptere at produksjonsmetoder kanskje er annerledes enn de vi tradisjonelt er vant med. Tett oppfølging og kontroll av leverandører og produsenter sikrer at vi allikevel har minst like god kunnskap og kjennskap til varene våre nå som før.