Arbeidet med å sikre forbrukernes trygghet er sentralt for Coop Norge SA. Coop Norge SA vil fremme forbrukernes tilgang til sunne og sikre varer i butikker som er tilknyttet Coop Norge SA, og gi forbrukerne bedre tilgang til vareopplysninger. På utvalgte vareområder vil Coop Norge SA stille mer vidtgående krav enn loven foreskriver, spesielt gjelder dette egne varemerker (EVM). Det samme gjelder i forhold til Coop Norge SA's leverandører. Hensynet til forbrukernes helse og sunnhet betyr at Coop Norge SA vil fjerne varer som innebærer risiko, eller prøve å redusere deres plass i sortimentet. Alternativt skal opplysninger og merking på, eller i tilknytting til, varene gjøre det klart at bruken av den aktuelle varen er forbundet med en spesifikk risiko.

Coop Norge SA og datterselskaper:

  • vil arbeide for å påvirke lovgivningen både nasjonalt og internasjonalt slik at forbrukernes helse og sikkerhet blir ivaretatt i størst mulig grad
  • vil sammen med myndigheter, leverandører og andre interessenter prøve å identifisere særskilt problematiske vareområder og aktivt finne varer på disse områdene som har lavere risiko
  • skal i samarbeid med eiere, medlemmer, myndigheter og andre interessenter medvirke til å sikre forbrukerne tilgang til informasjon som setter dem i stand til å gjøre bevisste valg av varer
  • ønsker å påvirke livsstilsfaktorer som ernæring, mosjon og fritidsaktiviteter i en positiv retning via opplysning og aktiviteter og ved å ha varer i sortimentet som stimulerer forbrukerne til en sunnere livsstil
  • skal sikre at varer som er utviklet og produsert for Coop Norge SA (egne varemerker), er blant de beste når det gjelder helse og sikkerhet
  • krever at leverandørene til Coop Norge SA skal kunne dokumentere arbeidet med helse og produktsikkerhet
  • vil hvert år offentliggjøre en status for arbeidet med helse og sikkerhet som en del av årsberetningen
  • vil påvirke utviklingen av helse- og sikkerhet gjennom aktiv dialog med eiere, forbrukere, myndigheter, forbruker- og miljøorganisasjoner og andre interessenter, blant annet gjennom å arbeide for en felles nordisk helsemerking av matvarer

Coop Norge SA's politikk for etisk handel

Coop Norge SA miljøpolitikk