Årsmøte-Sammensetning

Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet består av 27 faste representanter  ( 18 medlemstillitsvalgte og 9 ansatterepresentanter.)

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget.  Årsmøtet skal bl.a. velge styre og valgkomite, godkjenne årsberetning og årsregnskap og treffe bestemmelse om anvendelse av årsoverskuddet, orienteres om lagets budsjett og godkjenne investeringer som etter styrets vurdering er av betydelig omfang i forhold til lagets ressurser.

Årsmøtet pr. mars 2017  
   
Region Coop Helgeland Sør-Vest  
Kjartan Rossvoll  Mosjøen
Asbjørn Strand  Mosjøen
Sissel Strøm  Mosjøen
Roger Pettersen Sandnessjøen
Barbro Forsmo Kvandal  Mosjøen
Bill Rønning  Sandnessjøen
Laila Furu-Vold  Herøy
Lars Inge Ingebrigtsen  Sandnessjøen
vararepresentanter  
William Puntervold  Mosjøen
Hans Olav Brattbakk  Mosjøen
John Luktvasslimo  Mosjøen
Gerd Moldrem  Mosjøen
   
Region Coop Helgeland Nord  
Lasse Jakobsen  Finneidfjord
Tore Wetting  Mo i Rana
Svein A. Solbakk  Mo i Rana
Astrid Jonassen  Hemnesberget
Svenn Mikalsen  Ytteren
Solfrid Vatshaug  Mo i Rana
Anette Skog Lillevik  Mo i Rana
Mette O. Røbergeng  Båsmoen
Tord Johansen  Finneidfjord
Trine Leirvik  Hemnesberget
vararepresentanter  
Eva Thorseth Mo i Rana
Maja Skaalbones  Bjerka
Anne-Grete Langseth  Hemnesberget
Rigmor Sjøvoll  Mo i Rana
Ansatte  
Mona Rita Aronsen  Mo i Rana
Lars Inge Nilsen  Storforshei
Elisabeth F. Knutsen  Mo i Rana
Arild Jensen  Skonseng
Kari Høgli  Mo i Rana
Unni Pedersen Waade  Dønna
Tore Andreassen  Sandnessjøen
Tone Elstad  Mosjøen
Asle Aalbotsjord  Mosjøen
vararepresentanter  
Hilde Trøen Mo i Rana
Unn-Kristin Straumborn Mo i Rana
Renate Eggen  Mo i Rana
Hilde Lamo Mosjøen 
Monica Jørgensen Sandnessjøen
Tove-Alise Pettersen Sandnessjøen