Valg i Coop Helgeland

Representanter til Årsmøte/regionråd er på valg annethvert år. Valget i 2017 er nå gjennomført.  Styrerepresentanter  og valgkomite ble valgt på Årsmøtet den 23.3. 2017.

Se resultatet her: Årsmøte/regionråd

                            Styret og valgkomiteen