Coop Valg 2018
 -Vi søker engasjerte medeiere som vil være med å bestemme!


Coop er litt ditt, og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.

Du blir herved invitert til å ta aktivt del i vårt medlemsdemokrati!

I februar 2018 skal Coop Hordaland velge nye medlemsvalgte som skal representere medlemmene i Årsmøte og regionråd. Vi trenger engasjerte kandidater som har lyst til å gjøre en innsats!

Et verv vil gi deg en unik mulighet til å påvirke internt i Coop – din «egen» bedrift. I tillegg vil du få verdifull kunnskap og nyttig erfaring fra en av landets største handelsbedrifter.

Kan du tenke deg et slikt verv, eller kjenner du noen som kanskje egner seg?

-send forslag til ch@coop.no

Nominasjonsprosessen for Coop Valg 2018 er nå avsluttet!

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder. Du kan selv sjekke din handel ved å logge deg inn på Min Side og ‘Fordelsregnskap’.

Kjøp foretatt av ektefelle som selv er medlem likestilles i denne sammenheng med medlemmets eget kjøp.

 

Valg av kandidater skjer ved Coop Valg 2018