Coop Valg 2018

-den som stemmer, bestemmer!

Det er medlemmene som er Coop – derfor har du som medlem rett til medbestemmelse. Coop Valg gir deg mulighet til å velge hvem som skal ta avgjørelser i viktige saker i ditt samvirkelag. Ingen kan kjøpe seg makt i Coop.

Det er du som bestemmer!

Coop Hordaland gjennomfører elektronisk valg på «Min Side» i perioden 29.januar – 11. februar og Valg i butikk 09. – 11. februar.

For å bevare et levende medlemsdemokrati, er det viktig at flest mulig bruker sin stemmerett!