Coop Valg 2017

Coop er litt ditt, og som medlem er du en av våre eiere. Dette gir deg ikke bare kjøpeutbytte, men også rett til å være med å bestemme. En mulighet til å delta i ulike beslutningsprosesser er unik for Coop.

I 2017 skal det velges nye medlemsvalgte til Årsmøte som skal representere medlemmene.

 

Coop Valg gjennomføres i butikk 17. og 18. februar 2017, og som e-valg på coop.no i perioden 03. – 19. februar.

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Gjennom årsmøte utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøte skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt årsmøtets beslutninger.

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattevalgte. Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, og andel representanter fra hver region til Årsmøtet, beregnes ut i fra antall medlemmer i den enkelte region. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite. Det er vanligvis to årsmøter i året.

 

Til tillitsverv i Coop Hordaland kan bare velges myndige personer som er medlem i laget, har betalt hele sitt andelsinnskudd og har handlet i eget lag for minst kr. 10.000,- de siste seks måneder eller minst kr. 20.000,- de siste tolv måneder.

Kjøp foretatt av ektefelle som selv er medlem likestilles i denne sammenheng med medlemmets eget kjøp.