Fakta om Coop Hordaland

Hovedtyngden av virksomheten i konsernet er salg av handelsvarer til medlem og kunder. Coop Hordaland SA omsetter mest dagligvarer og byggevarer, men konsernet omsetter også elektriske artikler, sport, klær og sko.

Hovedkontoret ligger på Kokstad i Bergen. Coop Hordaland SA har virksomheter i Hordaland samt i Flåm og Vik i Sogn.

Historikk

Coop Hordaland SA ble etablert i 2001 etter en fusjon med 6 selvstendige samvirkelag. Siden den gang har Coop Hordaland SA overtatt 5 butikker fra tidligere Coop Indre Vestland og har innfusjonert Ulvik Handelslag.

I 2008 fusjonerte Coop Hordaland SA med Coop Vik BA.

I 2015 fusjonerte Coop Hordaland SA med Coop Jondal.

Fakta om Coop Hordaland

  • Coop Hordaland SA driver i dag 40 butikker innenfor kjedekonseptene til Coop.
  • Ved utgangen av 2016 hadde Coop Hordaland SA ca. 119.041 medlem.
  • Ved utgangen av 2016 hadde Coop Hordaland SA 1206 ansatte.

I 2017 feiret Coop Hordaland 150 års jubileum. Se historien i videoen under.