Ledelsen i Coop Nord

Yngve Haldorsen
Administrerende direktør
tlf 91818990
yngve.haldorsen@coop.no

Pål Wilhelmsen
Økonomi- og finansdirektør
tlf 91342696
paal.wilhelmsen@coop.no

Marit Hemmingsen
Medlems – og markedssjef
tlf 97978085
marit.hemmingsen@coop.no

Raymond Kristiansen
Driftsdirektør
tlf 95298509
raymond.kristiansen@coop.no

Beate Németh
Eiendomssjef
tlf 97773449
beate.nemeth@coop.no

Bente Lorentzen
HR-sjef
tlf 91743663
bente.lorentzen@coop.no

 Organisasjonsplan: