Organisasjon

Coop Nordvest SA er demokratisk oppbygd og medlemmane og dei tilsette vel tillitsvalte som representerer seg i våre styrande organ.

Coop Nordvest SA har følgjande organ:

  • Årsmøtet
  • Styret
  • Valkomité

   

Årsmøtet

Fra fusjonens foretaksrettslige ikrafttredelse 1.12.2018 utvides Årsmøtet midlertidig til ordinært årsmøte 2019 til 75 personer i Coop Nordvest SA med 20 medlemstillitsvalgte representanter og herunder 10 ansatte valgte representanter fra Coop Vest SA. Dette hensyntas ved en midlertidig endring av § 12 nr. 1) i Coop Nordvest SA´s vedtekter. Årsmøterepresentantenes namn; se årsmelding Coop Orkla Møre og Coop Vest for år 2017

  
Årsmelding og rekneskap

Styret;

Styreleiar; Merete Alnes Mostue, Ålesund Region Vest
Nestleiar; Wilhelm Gjertsen, Førde Region Sør
Styremedlem; Geir Årvik,Stadlandet Region Midt Sør
Styremedlem; Kari Riise,Hareid Region Vest
Styremedlem; Britt Tjønneland, Førde Region Sør
Styremedlem; Anita Holten,Orkanger Region Nord
Styremedlem; Ottar Ohren, Batnfjord Region Midt Nord
  
1. varamedl Geir Magne Lyngvær,Tustna Region Nord
2.varamedl; Olav Tenden, Stryn Region Midt Sør
3.varamedl; Nina Skjærli, Naustdal Region Sør
   
Observatører;Harald Kvame, Naustdal Region Sør
Observatør; Bjørn Krokdal, Orkanger Region Nord


Valgkomité

Valgkomitéen i fusjonslaget Coop Nordvest SA endres fra foretaksrettslig ikrafttredelse 1.12.2018 slik at den består av tretten medlemmer og seks varamedlemmer (sittende valgkomité fra hvert fusjonslag) frem til ordinært årsmøte våren 2019. Dette hensyntas ved en midlertidig endring av § 13 nr. 2 bokstav i) i Coop Nordvest SA´s vedtekter. Navn på medlemmer av valgnemndene; se årsmelding Coop Orkla Møre og Coop Vest for år 2017