Spar med gode renter hos Coop Nordvest

Mange av våre medlemmer ser fordelane med å spare i Coop Nordvest SA. Rentesatsane gjeld frå første krone. Ubegrensa antall innskot/uttak, og alle uttak er gebyrfrie. 

Navn på konto Beløpsintervall  Rentesats
Medlemskonto B  0 - 99.999  0,75%
100.000 - 499.999 1,25%
  500.000 - 999.999 1,50%
  Over kr. 1 million 1,75%

Renta gjelder fra 01.12.18 og reknast av heile innskotet. Ingen gebyr for uttak

Innskota er sikra i S-laga sitt Garantifond. Innskot og uttak kan gjerast på coop.no.

Sist endret 03.12.2018