Jobbe i Coop Øst

Coop Øst SA, er landets største samvirkelag med 108 butikker, byggevarehus og hypermarkeder og over 335.000 medlemmer som eiere.

Vi er med andre ord en sterk medlemseid organisasjon, med forankring i landets sørøstlige del. Butikkene våre finner du i de 6 fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud. Sammen med Coop Väst i Sverige eier Coop Øst SA de gigantiske matvarebutikkene Nordby Supermarket og MaxiMat Nordby, samt Maximat Svinesund. 
Samvirkelaget har ca 2.400 ansatte og en omsetning på 6,4 milliarder kroner. Hovedkontoret har plassering på Kolbotn i Oppegård kommune i Akershus.

Alt fra en ekstrajobb som kassamedarbeider, til hypermarkedssjef for en Coop Obs. Utfordringene er mange og muligheten til å gjøre karriere er stor. Hvis du ønsker en karriere i dagligvarebransjen generelt og i Coop Øst spesielt er det bare en person det kommer an på – og det er deg. Vi kan kun gi deg muligheten, men du må selv ta vare på den…

Ledige stillinger i Coop Øst: 

EXTRA Gol søker ny deltidsmedarbeider i 50% stilling

Coop Prix Sørenga søker ny, operative Butikksjef i vikariat med mulighet for
forlengelse

Frukt & Grønt ansvarlig med erfaring søkes til Extra Raveien!

Extra Råholt søker ny Servicemedarbeider 

  

  Ledige stillinger i Coop forøvrig:

Klikk her

 

Hovedmålsetting:

Coop Øst skal være en trygg og god arbeidsplass for samtlige ansatte. Forutsetningen er at alle - hver på sin plass - bidrar på den mest effektive måte til å realisere Coop Øst sine mål. Den enkelte arbeidstaker har både rett og plikt til å ta initiativ og vise interesse når det gjelder ens egen og bedriftens utvikling.

Bedriftskultur:

Med bedriftskultur menes summen av de regler, normer og vurderinger som danner grunnlag for hva vi gjør og hvordan vi oppfører oss. Coop Øst består av mange avdelinger med store variasjoner med hensyn til butikkprofil, geografisk beliggenhet, lokale forhold, lederskap m.v.

Målsettingen er ikke i første rekke å skape en identisk kultur i alle deler av bedriften. Imidlertid er det av stor viktighet at det byggers opp en sterk felles ”hovedkultur”, med utgangspunkt i noen vesentlige felles faktorer som alle ansatte kan identifisere seg med.

Med utgangspunkt i vår felles bedriftskultur skal vi skape vinnere som vet hva og hvor målet er, og ikke minst hvor veien for å komme til målet går.

Noen av disse felles faktorene er:

  • Målstyring på alle plan og konsekvenser for ikke oppnådde målsettinger.
  • Holdninger når det gjelder ærlighet, lojalitet, moral og etikk.
  • Samhørighet mellom alle avdelinger.
  • Normer for fysisk og psykisk arbeidsmiljø.
  • Normer for kvalitet og service.
  • Normer for informasjon og kommunikasjon.
  • Åpenhet og tillit.

Kompetanse/opplæringstilbud/motivasjon

Coop Øst har selv et ansvar for å drive opplæring med/for sine ansatte. I tillegg påhviler det den enkelte ansatt å overføre lærdom gjennom bedriftsinterne tiltak ut i praksis – der vedkommende har sin arbeidsplass. Det legges stor vekt på oppfølging og opplæring av ansatte.

Arbeidsmiljø - Helse, miljø og sikkerhet

Med arbeidsmiljø menes summen av de fysiske og psykososiale forhold som påvirker den enkeltes arbeidssituasjon. Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende faktor for å utvikle en effektiv organisasjon og dermed kunne nå vedtatte målsettinger. Arbeidsmiljøet i Coop Øst skal til en hver tid utformes og oppfølges innenfor rammen av gjeldende lover og avtaler.

Coop Øst har som policy at arbeidet med Internkontroll - Helse, Miljø og Sikkerhet skal vektlegges på lik linje med annet viktig arbeid.