Kontaktinfo Lønn - Personal

Nina Melheim  Personalsjef  24 17 34 32
Fax Personal/Lønn    66 81 07 41 
Yvonne Moen Fagkoordinator lønn  24 17 34 13
June Vestberg  Lønnsmedarbeider  24 17 34 21 
Bjørg Davidsen  Lønnsmedarbeider  24 17 34 05 
Jannicke K. Fundingsrud  Lønnsmedarbeider  24 17 34 19
Rita Nordahl  Lønnsmedarbeider  24 17 34 34
Mona Irene Trøber Schmidt Hovedtillitsvalgt 97 50 69 97