Kontaktinfo - Prosjekt- og eiendomsforvaltning

Bjørn Tore Skaug Viseadm. Direktør 900 92 620
Are Gulsett Eiendom- og Utviklingsjef 952 74 467
Stein Gunnar Moe Driftsleder prosjekt 908 61 832
Eirik Graven Stokke Eiendoms- og prosjektkoordinator 936 40 114
Terje Hauer Teknisk sjef 911 70 876
Øistein Veberg Eiendomsforvalter 911 97 397
Trond Haugen Prosjektkonsulent 951 74 790
Geir K. Johannessen Prosjektkonsulent 480 60 831
Ole Henrik Johnsrud Prosjektkonsulent 900 11 185