Coop valg 2017

Det er medlemmene som eier Coop – derfor har du som medlem rett til medbestemmelse. Coop Valg gir deg mulighet til å velge hvem som skal ta avgjørelse i viktige saker i ditt samvirkelag. Ingen kan kjøpe seg makt i Coop.

Det er du som bestemmer!
   

I år gjennomfører Coop Øst elektronisk valg frem til 19.02 på «Min side». Her kan du stemme frem hvem du ønsker skal representere medlemmene der du bor.
   

   
Dersom du trenger hjelp til å avgi elektronisk stemme, kan du henvende deg i en av våre fokusbutikker 17.02 kl 16.00-20.00 og 18.02 kl 12.00-16.00.
Oversikt over våre fokusbutikker finner du her.

   
For å bevare et levende medlemsdemokrati, er det viktig at flest mulig bruker sin stemmerett! Som takk for at du stemmer får du en pose kaffe gratis! 

Godt valg!