Ledelsen i Coop Øst SA

Tore Tjomsland
Administrerende direktør
Tlf: 24173446 Mobil: 90881925
tore.tjomsland@coop.no

For høyoppløselig bilde kikk her 

Vemund Kongsnes
Økonomi- og finansdirektør
Tlf: 24173448  Mobil: 41544059
vemund.kongsnes@coop.no

For høyoppløselig bilde kikk her 

Bjørn Tore Skaug
Viseadministrerende direktør
Tlf: 24173407 Mobil: 90092620
bjorn.tore.skaug@coop.no

For høyoppløselig bilde kikk her 

Roar Steingrimsen 
Driftsdirektør
Tlf: 24173435 Mobil: 90156298 
roar.steingrimsen@coop.no

For høyoppløselig bilde kikk her 

Driftsledere:

Driftansvaret av butikkene ligger hos følgende personer:
Driftsleder Region 1 Gaute Randen Tlf: 90692561
Driftsleder Region 2 Konrad Sørensen Tlf: 97514426
Driftsleder Region 3 Jevgenia Halbwachs Tlf: 48289485
Driftsleder Region 4 Kim Normann Tlf: 95780662
Driftsleder Region 5 Tore Løkkeberg Tlf: 90131247 
Driftsleder Region 6 Sten Roger Fjeld  Tlf: 91813913
Driftsleder Region 7 Tor Haugen Tlf: 93600777
Driftsleder Region 8 Tommy Moholt Tlf: 48106648