Etter fusjonen med Coop Østafells 9/12 2014, har vi følgende sammensetning i sentrale organer:

Styret 2014-2017 Navn På valg
Leder Torill Johnsen 2017
Nestleder Tove Raastad Kvernberg 2017
Fast medlem John Thunes 2017
Fast medlem Olav Grøndahl 2017
Fast medlem Finn Egil Kverme 2017
Fast medlem ansatt Lars Rune Nordhagen 2016
Fast medlem ansatt Lise Meier 2016
Fast medlem ansatt Arnt Erik Brekke  2017
Observatør fra ansatte i Østafjells Kari Hambro 2016
Personlig vara for Tove Raastad Kvernberg Helge Stiksrud 2017
1. vara Anders Nereng 2017
2. vara Anne-Grethe Woie 2017
3. vara Rut Sollien 2017
1. vara ansatt Åge Pedersen 2017
2. vara ansatt Mona Irene Trøber Schmidt 2017
3. vara ansatt Anders Eriksen 2017
4. vara ansatt Tony Gabrielsen 2017
5. vara ansatt Lisbeth Vangen 2017
     
Årsmøtets Ledelse 2014-2017    
 Ordfører Kjell Løkke 2017
 Varaordfører Turid Jødahl  2017 
 2. Varaordfører Hans Beltesbrekke  2017 
 Ansattmedlem Christin Bjelde  2017
     
Kontrollkomite 2014-2017     
Leder  Bjarne Fagerheim  2017
Fast medlem  Margrete Cappelen  2017 
Fast medlem  Kjell Hauger  2017 
Fast medlem  Kari Tyldum  2017 
Personlig vara for Kari Tyldum  Kari Langerud  2017 
1. vara  Wenche Sletvold Johansen  2017 
     
Valgkomite 2014-2017     
Leder  Christina M. Brügger Ring  2017 
Nestleder  Odd Falch  2017 
Personlig vara  Kristin Holter  2017 
Fast medlem  Kari-Sofie Jenssen  2017 
Personlig vara Else Kjersti Dahle Hveem 2017
Fast medlem Jan Edvin Blomkvist 2017
Personlig vara Janne Cathrine Eidissen 2017
Fast medlem Torild Grøtåsen 2017
Personlig vara Tor Gunnar Haugerøy 2017