Sponsorsøknad - Coop Øst SA 

Coop Øst SA er landets største samvirkelag som driver 109 butikker på det sentrale Østlandet.

Mer enn 380.000 medeiere eier Coop Øst som har hovedkontor på Kolbotn i Oppegård kommune og omsetter årlig for 7 milliarder kroner.Vi ønsker å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet og våre medeiere også gjennom vårt sponsorarbeid. Coop Øst SA ønsker å være en bidragsyter lokalt for å tilrettelegge for at barn og unge skal ha et meningsfylt aktivitetstilbud gjennom å øremerke våre sponsormidler til dette. 
Vi skal arbeide aktivt med å være tilstede i hele vårt markedsområde.

For at tildelingen av sponsormidler skal gjøres på likt grunnlag må skjemaet nedenfor fylles ut. For tildeling av midler i siste halvdel av 2019 er søknadsfristen 1. april 2019. Søknader som sendes inn etter fristen vil bli behandlet i neste runde.