Sparing i Coop Øst

Mange medlemmer ser fordelene med å spare i Coop Øst. Rentebetingelsene er gode og innskudd og uttak gjøres enkelt i hele åpningstiden i våre Coop Obs! Hypermarked og enkelte andre butikker.

Medlemskonto/Brukskonto

Kjøpeutbytte blir godskrevet medlemskonto (brukskonto) hvert år i januar. Alle innskudd utover ansvarsinnskudd på kr 300,- på brukskonto har en rente på 0,25 %. Alle uttak er gebyrfrie.
Coop Øst forhåndsgaranterer 1% kjøpeutbytte til medlemmene også for 2017.

Høyrentekonto

Høyrentekonto er en sparekonto. Du har 5 gebyrfrie uttak pr. år. Av uttak utover dette beregnes det 2 % gebyr av uttaksbeløpet. Rentesatsene er som følger:

Beløpsintervall                                 Rentesatser fra 01.11.16 
Høyrentekonto inntill 99.999,- 0,75%
fra 100.000,- til 499.999,- 1,25%
fra 500.000,- til 999.999,- 1,50%
fra 1.000.000 og over 1,75%

Rentesatsen gjelder fra 1. krone

Innskudd kan gjøres ved bruk av bankID kodebrikke eller bankID på mobil på coop.no/coop medlem/medlemskap/din-medlemskonto.

Innskudd kan også gjøres ved overførsel til Coop Øst, konto 9001.15.86006 og merke overføringen med medlemsnummer og navn.

NB! Maks innskudd/uttak av kontanter er kr. 20.000 på Coop Obs! Hypermarked og maks kr. 5.000 på øvrige butikker.

Alle innskudd opptil 2 mill per medlem er sikret i Samvirkelagenes Garantifond AL.