Sparing i Coop Øst

Mange medlemmer ser fordelene med å spare i Coop Øst. Rentebetingelsene er gode og innskudd og uttak gjøres enkelt på Min medlemskonto.

Medlemskonto/Brukskonto

Kjøpeutbytte blir godskrevet medlemskonto (brukskonto) hvert år i januar. Alle innskudd utover ansvarsinnskudd på kr 300,- på brukskonto har en rente på 0,25 %. Alle uttak er gebyrfrie.
Coop Øst forhåndsgaranterer 1% kjøpeutbytte til medlemmene også for 2018.

Høyrentekonto

Høyrentekonto er en sparekonto. Du har 5 gebyrfrie uttak pr. år. Av uttak utover dette beregnes det 2 % gebyr av uttaksbeløpet. Rentesatsene fra 1/11-18 er som følger:

Beløpsintervall                                 Gjeldende rentesatser 
Høyrentekonto inntill 99.999,- 1,00%
fra 100.000,- til 499.999,- 1,50%
fra 500.000,- til 999.999,- 1,75%
fra 1.000.000 og over 1,90%

Rentesatsen gjelder fra 1. krone

Uttak kan gjøres ved bruk av bankID kodebrikke eller bankID på mobil på Min medlemskonto.

Innskudd til medlemskonto fra egen bankkonto, gjøres ved å hente kontonummer og KID nummer på Min medlemskonto ved bruk av bankID kodebrikke eller bankID på mobil. 

Innskudd kan også gjøres ved overførsel til Coop Øst, konto 9001.15.86006 og merke overføringen med medlemsnummer og navn.

NB! Maks innskudd eller uttak av kontanter er kr 20.000 og kan bare gjøres i våre Obs varehus, ingen av de øvrige butikkene.

Alle innskudd opptil 2 mill per medlem er sikret i Samvirkelagenes Garantifond AL.