Årsmeldingar og rekneskap

Coop Vest SA er eigd av over 50 000 medlemer/eigarar, og består av tidlegare innfusjonerte lag frå Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Coop Vest SA driv i dag 66 butikkar i 27 kommunar i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Hovudtyngda av verksemda er sal av handelsvarer til medlemer og kundar. Coop Vest SA sel mest daglegvarer, byggevarer, klede, sko og varer til landbruket. Hovudkontoret ligg i Førde

Årsmelding og regnskap 2017

Arkiv:

Årsmelding og rekneskap 2016

Årsmelding og rekneskap 2015

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2013 

Coop Vest 2012

Coop Vest 2011

Coop Vest 2010

Coop Vest 2009

Coop Vest 2008