Fakta om Coop Vest

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon nærare 54000 medlemmar,og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre.
  
Laget har desse driftseiningane:
13 Coop Extra daglegvarer
3 Coop Mega
6 Coop Prix
27 Coop marked
3 Coop Extra bygg
3 Coop Byggmix
4 Kler/Skobutikkar
1 Gullsmedbutikk
6 kafear/bakeri/bakeriutsal
1 sportsbutikk
  
Laget har om lag 900 tilsette og ein årsomsetnad på netto ca. 1,8 mrd. kroner. Hovudkontoret ligg i Førde.