Spar med gode renter hos Coop Vest

Mange av våre medlemmer ser fordelane med å spare i Coop Vest SA. Rentesatsane gjeld frå første krone. Ubegrensa antall innskot/uttak, og alle uttak er gebyrfrie. Ved overføring til bank, ta kontakt med vårt hovudkontor tlf.57 83 44 00.

Beløpsintervall Rentesats til 31.05.2016   Rentesats fra 01.06.2016
Brukskonto    
For innskot inntil 20.000 0,50% 0,50%
For innskot inntil 50.000 1,10% 1,10%
For innskot inntil 200.000 1,45% 1,20%
For innskot inntil 500.000 1,60% 1,35%
 For innskot over 500.000 1,75% 1,50%

Renta reknast av heile innskotet. Ingen gebyr for uttak

Innskota er sikra i S-laga sitt Garantifond. Innskot og uttak kan gjerast på coop.no eller i butikkane våre.

Sist endret 01.09.2015