Årsmøtet 2016-2018 (ansattvalg i 2017)

Årsmøtet er øverste myndighet i Coop Vestfold og Telemark SA og består av 30 representanter (20 fra medlemmene og 10 fra de ansatte). Årsmøtet skal kontrollere at Styret forvalter lagets midler i samsvar med vedtektene og vedtatte retningslinjer for lagets langsiktige virksomhet.

Årsmøtet velger lagets styre og valgkomite. Funksjonstiden for medlemmer i Årsmøtet er 2 år.

Årsmøtets ledelse

 • Ordfører i Årsmøtet: Liv Bråthen Norheim, Telemark
 • Varaordfører i Årsmøtet: Gernot Ernst, Buskerud og Vestfold

Region Telemark:

 • Liv Bråthen Norheim, Herre
 • Knut T. Skilbred, Skien
 • Aslaug G. Årnes, Gvarv
 • Rigmor Emerense Håheim, Porsgrunn
 • Anne Grethe Randbye, Notodden
 • Christian N. Råve, Skien
 • Morten Sandsmark, Langesund
 • Solveig Røsche, Langesund
 • Knut T. Skilbred, Skien
 • Lisbeth Hogstad Johansen, Skien (ansattvalgt)
 • Brit Helland, Porsgrunn (ansattvalgt)
 • Tone Sylvia Dalen, Gvarv (ansattvalgt)
 • Mona Bakke, Porsgrunn (ansattvalgt)

Varamedlemmer:

 • Bjørn Stulen, Porsgrunn
 • Gerd Tollefsen, Porsgrunn (ansattvalgt)
 • Aleksander Slaaen, Bø (ansattvalgt)
 • Alfred Roksund, Skien (ansattvalgt)
 • Merete Güzel, Porsgrunn (ansattvalgt)
 • Åshild Amundfoss, Gransherad (ansattvalgt)
 • Solveig Fossdal, Skien (ansattvalgt)

 Region Buskerud og Vestfold:

 • Erik Westbye, Krokstadelva
 • Bjørn Themte, Krokstadelva
 • Svein Eriksen, Sandefjord
 • Øystein Tomter, Larvik
 • Unni Barstad Jernberg, Sandefjord
 • Einar Alme, Sandefjord
 • Einar Wold Svendsen, Tjodalyng
 • Knut-Arne Christiansen, Husøysund
 • Kjell Gunnar Nilsen, Sandefjord
 • Lars-Gøran Svensson, Horten
 • Gernot Ernst, Kongsberg
 • Reidar Bjerkseth, Sandefjord
 • Mariann E. Løsengen, Krokstadelva (ansattvalgt)
 • Lise Bjærang, Horten (ansattvalgt)
 • Bente Haugland, Larvik (ansattvalgt)
 • Bente Sæther, Sande (ansattvalgt)
 • Elisabeth Bjørnge, Sandefjord (ansattvalgt)
 • Mona Svendsrud, Drammen (ansattvalgt)

Varamedlemmer:

 • Kenneth Remi Iversen, Sandefjord
 • Gard Wigdahl Karlsnes, Vestfossen
 • Vegard Rasch-Fjeld, Sem
 • Anita Riis, Sandefjord (ansattvalgt)
 • Anne-Lise Fjellseth, Sandefjord (ansattvalgt)
 • Linda Uttian, Våle (ansattvalgt)
 • Anne Britt Kolstad, Stokke (ansattvalgt)
 • Astrid Jøransen, Sandefjord (ansattvalgt)
 • Elin Andersson, Tønsberg (ansattvalgt)