Årsmøtet 2018-2020 (ansattvalg i 2019)
   

Årsmøtet er øverste myndighet i Coop Vestfold og Telemark SA og består av 30 representanter (20 fra medlemmene og 10 fra de ansatte). Årsmøtet skal kontrollere at Styret forvalter lagets midler i samsvar med vedtektene og vedtatte retningslinjer for lagets langsiktige virksomhet.

Årsmøtet velger lagets styre og valgkomite. Funksjonstiden for medlemmer i Årsmøtet er 2 år.

Årsmøtets ledelse

 • Ordfører i Årsmøtet: Liv Bråthen Norheim, Telemark
 • Varaordfører i Årsmøtet: Gernot Ernst, Buskerud og Vestfold

Region Telemark:

 • Øyvind Kaasa, Ulefoss
 • Liv Bråthen Norheim, Herre
 • Petter Jørgensen, Langesund
 • Knut T. Skilbred, Skien
 • Bjørn Stulen, Porsgrunn
 • Rigmor Emerense Håheim, Siljan
 • Arild Rønningen Kvitsand, Gvarv
 • Christian N. Råve, Skien

Varamedlemmer:

 • Morten Sandsmark, Langesund

   
Region Buskerud og Vestfold:

 • Unni Barstad Jernberg, Sandefjord
 • Cecilie Lund, Tjodalyng
 • Anita Tandberg Børresen, Larvik
 • Bjørn Themte, Krokstadelva
 • Reidar Bjerkseth, Sandefjord
 • Kjell G. Nilsen, Sandefjord
 • Einar Alme, Sandefjord
 • Trond Olav Aaring, Krokstadelva
 • Øystein Tomter, Larvik
 • Halvard Bertelsen, Sandefjord
 • Erik Westbye, Krokstadelva
 • Gernot Ernst, Kongsberg

Varamedlemmer:

 • Gard Wigdahl Karlsnes, Vestfossen
 • Andre Karlsen, Horten
 • Knut H. Arnesen, Tønsberg