Rentesatser gjeldende fra 22.06.16

Brukskonto (vanlig medlemskonto)  0,15 %

Høyrentekonto         

•          kr. 0 - 99.999                           0,50 %

•          kr. 100.000 - 499.999              1,25 %

•          kr. 500.000 -999.999               1,40 %

•          Over 1 million                         1,60 %

Rentesatsene gjelder fra første krone.

Høyrentekonto: Ingen bindingstid.

6 gebyrfrie uttak pr. år + siste års rente. Ut over dette 2 % uttaksgebyr.

Innskudd inntil kr. 2 mill. er garantert i Samvirkelagenes Garantifond.