Fakta om Coop Vestfold og Telemark SA

Coop Vestfold og Telemark SA er en forbrukereid handelsbedrift med 96 000 medlemmer. Bedriften omsatte for nær 1,6 milliarder kroner i 2015, og har 550 ansatte på hel-/deltid. Det drives en omfattende virksomhet lokalisert i 18 kommuner, med hovedkontor i Porsgrunn. Bedriften driver følgende butikker: 2  Obs, 16 Coop Prix, 1 Coop Marked, 12 Extra og 2 Obs BYGG.

I 2015 omsatte Coop Vestfold og Telemark SA for nær 1,6 milliarder kroner netto innenfor dagligvare og faghandel. Store og små butikker er lokalisert i 18 kommuner innenfor fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Det drives etter en desentralisert styringsform, hvor ansvaret for butikkdriften ligger hos den stedlige butikksjef. Administrativ ledelse, regnskap og lønn er tilknyttet hovedkontoret i Porsgrunn.

Coop Vestfold og Telemark SA er en betydelig eiendomsbesitter, og hovedvekten av våre butikker drives på våre egne eiendommer. I tillegg er Coop Vestfold og Telemark SA medeier i eiendomsselskapet Coop Vestfold og Telemark AS. Selskapet eies av Coop Vestfold og Telemark SA og Coop Norge Eiendom AS.