Fakta om Coop Vestfold og Telemark SA
   

Coop Vestfold og Telemark SA er en forbrukereid handelsbedrift med 112.000 medlemmer. Bedriften omsatte for drøyt 1,7 milliarder kroner i 2018, og har 650 ansatte på hel-/deltid. Det drives en omfattende virksomhet lokalisert i 16 kommuner, med hovedkontor i Sandefjord. Bedriften driver følgende butikker: 2  Obs, 13 Coop Prix, 1 Coop Marked, 15 Extra og 2 Obs BYGG.
   

I 2018 omsatte Coop Vestfold og Telemark SA for drøyt 1,7 milliarder kroner netto innenfor dagligvare og faghandel. Store og små butikker er lokalisert i 16 kommuner innenfor fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Det drives etter en desentralisert styringsform, hvor ansvaret for butikkdriften ligger hos den stedlige butikksjef. Administrativ ledelse, regnskap og lønn er tilknyttet hovedkontoret i Sandefjord.

Coop Vestfold og Telemark SA er en betydelig eiendomsbesitter, og hovedvekten av våre butikker drives på våre egne eiendommer. I tillegg er Coop Vestfold og Telemark SA medeier i eiendomsselskapet Coop Vestfold og Telemark AS. Selskapet eies av Coop Vestfold og Telemark SA og Coop Norge Eiendom AS.