Styret

 Styret i Coop Vestfold og Telemark består av følgende personer:

 • Styrets leder: Tinny R. Bjerkøen, Langesund
 • Styrets nestleder: Bjørn Norli, Skien
 • Styremedlem: Britt H. Lie, Svarstad
 • Styremedlem: Tore Ø. Strømsodd, Sandefjord
 • Styremedlem: Lisbeth Simensen, Larvik
 • Styremedlem: Jostein Eidet, Drangedal (ansattvalgt, Lederne)
 • Styremedlem: Anne Lise Karlsen, Porsgrunn (ansattvalgt, Handel og Kontor)
 • Styremedlem: Tone Cathrine Hartz, Åmot i Buskerud (ansattvalg, Handel og Kontor)

Vararepresentanter:

 • 1. vara: Gunn Hafstad, Kvelde 
 • 2. vara: Maricarmen Roman Castillo, Sandefjord
 • 3. vara: Hans Magne Gautefall, Drangedal
 • Nina S. Nilsen, Stokke (vararepresentant ansatte, Lederne)
 • Christopher Bakke Aasheim, Skien (vararepresentant ansatte, Handel og Kontor)
 • Bjørn Erik Gehrken, Krokstadelva (vararepresentant ansatte, Handel og Kontor)

Styret består av åtte medlemmer

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg.

Årsmøtet velger videre tre medlemmer med tre vararepresentanter. Tre medlemmer og tre vararepresentanter velges av og blant de ansatte.

Styret rapporterer til Årsmøtet, og har blant annet ansvar for at Årsmøtets vedtak blir iverksatt. Medlemmene i styret har en funksjonstid på 2 år.

Administrerende direktør og Årsmøtets ordfører møter i styremøtene med tale- og forslagsrett.