Styret

Styret i Coop Vestfold og Telemark består av følgende personer:

Tinny Bjerkøen, Styreleder

Tore Ø. Stromsodd, Styrets nestleder

Britt H. Lie, Fast medlem

Maricarmen Roman Castillo, Fast medlem

Oddbjørn V. Gustavsen Fast medlem

Tone Cathrine Hartz, Fast medlem ansatte (H&K)

Nina S. Nilsen, Fast medlem (lederne)

Christopher Bakke Aasheim, Fast medlem (H&K)


Vararepresentanter:

Aslaug G. Årnes, 1. Varamedlem

Madeleine Bjørnsten Bredal, 2. Varamedlem

Hans Magne Gautefall, 3. Varamedlem

Anne Lise Karlsen, 1. vara (H&K)

Bjørn Erik Gehrken, 2. vara (H&K)

Jostein Eidet Vara, (Lederne)


Styret består av åtte medlemmer

Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet ved særskilt valg.

Årsmøtet velger videre tre medlemmer med tre vararepresentanter. Tre medlemmer og tre vararepresentanter velges av og blant de ansatte.

Styret rapporterer til Årsmøtet, og har blant annet ansvar for at Årsmøtets vedtak blir iverksatt. Medlemmene i styret har en funksjonstid på 2 år.

Administrerende direktør og Årsmøtets ordfører møter i styremøtene med tale- og forslagsrett.